Skip to content Skip to footer

1 Aralık Dünya AIDS Günü

HIV statüsü bilgisi bireylerin kendisine ait özel bir bilgidir. Başkaları tarafından sorulamaz, sorgulanamaz ve paylaşılamaz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak,…

Cinsel Şiddete Karşı Öyle Değil Böyle!

#ÖyleDeğilBöyle diyerek cinsel şiddete maruz bırakılanı suçlayan ve faili aklayan toplumsal algı ve yaklaşıma müdahale ediyoruz. Çünkü öğrenilen bir şiddet…

Kampanya: Öyle Değil Böyle

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak cinsel şiddeti ortaya çıkaran ve besleyen toplumsal algının, normların, davranışların ve pratiklerin değişmesine yönelik farkındalık artırıcı…

Toplumsal Cinsiyet Kavramları

Toplumsal Cinsiyet Nedir? Genellikle doğumda atanan cinsiyet* ile uyumlu olduğu varsayılarak, kadınlık ve erkeklik ile ilişkilendirilen toplumsal ve kültürel cinsiyet…
info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90