Skip to content Skip to footer

Savunuculuk ve Kurumsal İletişim Programı ile cinsel/cinselleştirilmiş şiddete yol açan toplumsal algı ve pratiklerin dönüşümünde artışı hedefliyoruz ve sosyal dönüşüm konusunda savunuculuk yapıyoruz.

Savunuculuk ve Ağ Çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü ve kalıcı ağlar ve ortaklıklar kurulmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Hukuksal Savunuculuk başlığı altında cinsel şiddetten hayatta kalanlara yönelik insan hakları ihlallerini izleme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Cinsel/cinselleştirilmiş şiddete yol açan toplumsal algı ve pratiklerin dönüşümündeki artışı hedeflediğimiz Medya Çalışmaları kapsamında medya çalışanlarına yönelik cinsel şiddet vakalarının haberleşmesinde hak temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ilgili bilgi, araç ve materyalleri sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Kurumsal İletişim Çalışmaları kapsamında derneğin görünürlük araçları ve materyalleri ile farkındalık çalışmalarının ve dernek görünürlüğünün desteklenmesini amaçlıyoruz. 

KURUMSAL SAVUNUCULUK VE AĞ ÇALIŞMALARI

MEDYA ÇALIŞMALARI

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90