Skip to content Skip to footer

Medyanın kamuoyu yaratma ve kanaat oluşturma gücü düşünüldüğünde, toplumdaki şiddet ve tecavüz kültürünün dönüşmesi için önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz.

Cinsel şiddet haberlerinde maruz bırakılanı suçlayan/utandıran bir dilin benimsenmesi şiddeti olağan, aynı zamanda görünmez kılabiliyor. Medyada üretilen haber dili de çoğu zaman hem failleri hem de şiddete maruz bırakılanları farklı biçimlerde damgalayarak hak ihlallerine yol açıyor.

Cinsel şiddeti meşrulaştıran, şiddete maruz bırakılanı suçlayan/yargılayan bir anlayış yerine, onay kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan, cinsel şiddeti görünürleştiren ve suç olduğunu vurgulayan, hayatta kalanı güçlendiren ve haklarını gözeten içerikler üretilmesine, medya üretimlerinde şiddetsiz ve hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve onay kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

ÖYLE DEĞİL BÖYLE!

GÖRSEL ARŞİV

HAK TEMELLİ HABERCİLİK YAYINLARI

10 MADDE KARTLARI

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90