Kadın Koalisyonu

Kadın Koalisyonu


Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla bir araya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadın Koalisyonu’nun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.
İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu


Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin uygulanması için mücadele veren, pek çok kadın ve LGBTİ+ örgütünün oluşturduğu platformdur.

Şiddete Son Platformu


Şiddete Son Platformu, 2011 yılında yeni şiddet yasasına yönelik çalışmalar sırasında, sürecin devam ettirilmesi, bilgi akışının kadın örgütlerine gecikmeden aktarılabilmesi, medyayla ilişkilerin kurulması ve yasayla ilgili sürecin daha iyi örgütlenmesi için kuruldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 236 kadın örgütünün oluşturduğu Platform, yasanın oluşturulma sürecinde son derece aktif rol oynadı. Diğer pek çok kadın platformunun yanı sıra, Şiddete Son Platformu’nun ortaya koyduğu yoğun çabalar ve katkılar ile 8 Mart 2012 tarihinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kabul edildi. Halen şiddet yasası üzerine yapılan birçok çalışma, tartışma ve bilgi akışı bu ağ üzerinden yürütülüyor.