Skip to content Skip to footer

Cinsel-cinselleştirilmiş şiddetin ve yarattığı hasarların azaltılması amacıyla Güçlendirme ve Destek Programı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla cinsel şiddete maruz bırakılanlar/cinsel şiddetten hayatta kalanların ve yakınlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda cinsel şiddetten hayatta kalanlara ve yakınlarına yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz; hayatta kalanları hakları ve erişilebilir sağlık, hukuk ve sosyal hizmetler hakkında bilgilendiriyor ve destek ve hizmetlere erişmeleri konusunda destekliyoruz.

Cinsel şiddetten hayatta kalanlar için hazırladığımız csdestek.org’da ise;  farklı cinsel şiddet türleri sonrasında destek arama, şiddeti bildirme süreci, şiddet sonrası bizi zorlayan psikolojik süreçler ve mekanizmalarla baş edebilme gibi konuların yanı sıra İstanbul’da hayatta kalanlara hizmet sağlayan kurumların iletişim bilgileri ve hizmet alanlarını içeren İstanbul Birimler Haritası da bulunuyor. Şiddet sonrası hizmet sağlayan kurumlarla görüşülerek hazırladığımız İstanbul Birimler Haritası’ndan cinsel şiddet ve cinsel istismar durumlarında başvurulabilecek adli kurumlar, sosyal hizmet merkezleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık kurumları, emniyet birimleri, telefon hatları ve üniversitelerin komisyon, birim ve komiteleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu kurumların hizmet alanları, iletişim bilgileri ve çalışma saatlerine de harita üzerinden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan güçlendirme ve destek çalışmaları kapsamında cinsel şiddetten hayatta kalanlara destek hizmeti sağlayan belediyelerle birimlerin ve çalışanların kapasitelerini artırmak üzere iletişim ve iş birliği çalışmaları yürütüyoruz.

Güçlendirme ve destek programında cinsel şiddete maruz bırakılan/hayatta kalanları hakları, erişilebilir sağlık/hukuk desteği ve sosyal hizmetlerden daha fazla faydalanmaları ve erişim sağlamaları amacıyla bilgilendirerek destekliyor; özyardım, bakım ve destek ile ilgili içeriklerle güçlendiriyor; ilgili kurumların ve profesyonellerin / hizmet sağlayıcıların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

CİNSEL ŞİDDET SONRASI DESTEK SİSTEMİ

YÖNLENDİRME VE DESTEK ÇALIŞMALARI

DESTEK SİSTEMİ YAYINLARI

VİDEOLAR

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90