1 – Ne Var Ne Yok?! (NVNY) Yaygınlaştırma Projesi

Koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve cinsel şiddetin önlenmesinin desteklenmesi için CŞMD, 2017 yılından bu yana gençler arasında şiddeti önlemek için lise öğretmenleri, okul danışmanları ve gençlik çalışanlarına atölye araçları ve atölyeler sağlamaktadır. Bu öğretmenler ve danışmanlar, 14-18 yaş arası öğrencilere güvenli ilişkiler, ergenler arası flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konularında bu atölyeleri vermektedir. Program kapsamında “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak” isimli uygulama kitabı yayınlanmış, talep üzerine Türkiye genelinde 57 farklı ilde çalışan PDR ve gençlik çalışanına ulaştırılmıştır. Yaygınlaştırma projesinin izleme ve değerlendirme sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen odak grup araştırması sonucu 2019 yılında “Flört Şiddeti: Okul Odaklı Önlem ve Müdahalede Engeller, İhtiyaçlar, Çözüm Önerileri” isimli rapor yayımlanmıştır.

Türkiye eğitim sistemi müfredatında bulunmayan kapsamlı cinsellik eğitimine örnek olan bu uygulamalardan edinilen verilerle, dernek ilerleyen yıllarda kapsamlı cinsellik eğitimi alanında savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yürütmeyi hedeflemektedir. Bu aktivite çerçevesinde önümüzdeki 3 yıl 20 PDR uzmanına, 40 belediye gençlik çalışanına uygulayıcı atölyesi verilmesi, böylece uygulayıcı havuzunun genişlemesi hedeflenmektedir. Uygulama kitabının kullanımına yönelik etki ölçüm çalışmaları yürütülecek ve uygulayıcı atölye modülleri standartlaştırılarak yazılı hale getirilecektir.

Paydaşlar, faydalanıcılar: Danışmanlık ve araştırma merkezleri, okul danışmanları ve rehber öğretmenler, belediye gençlik çalışanları, gençler.

 

2 – Çocukların Bedensel Söz Hakları (ÇBSH) Yaygınlaştırma Programı

Bu program, çocuklarla çalışan ebeveynler, öğretmenler ve meslek uzmanlarına yönelik seminerler ve çalıştaylar yoluyla yetişkinlerin çocukları ve cinsel taciz konusunu algılama biçimlerini dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Uygulayıcı atölyeleri ile belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesine ve seminerlerin kendi faaliyet bölgelerine yayılmasına katkı sağlıyoruz. 2018 yılında Şişli Belediyesi ortaklığı ile 600 belediye personeline atölye verilmiştir. 2019 yılında İstanbul’da farklı belediyelerde çalışan 20 belediye çalışanı ve 20 ilk ve ortaokul psikolojik danışmanı ile gerçekleştirilen 2 uygulayıcı atölyesinin ardından uygulayıcılar bulundukları okul ve ilçelerde seminerler yürüterek 600 yetişkine ve 800 çocuğa ulaşmıştır.

Bu aktivite çerçevesinde önümüzdeki 3 yıl toplam 60 PDR uzmanı ve belediye çalışanına uygulayıcı atölyesi  verilmesi, böylece uygulayıcı havuzunun genişlemesi hedeflenmektedir. CŞMD, uygulayıcı atölyesi alan uygulayıcıların en az yarısının diğer yetişkinlere (ebeveyn grupları, öğretmen grupları, eğitimciler, meslek uzmanları) atölye uygulamasını sağlayarak ve izleyerek atölyelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. CŞMD, cinsel istismarın önlenmesi için çocukların bedensel söz hakkını tanımlayan, tanıyan ve saygı duyan toplumsal bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. CŞMD’nin üyeleri arasında yer aldığı “Çocuğa Şiddetin Önlenmesi için Ortaklık Ağı” çatısı altındaki faaliyetler de bu kapsamda gerçekleştirilecektir.

Paydaşlar, faydalanıcılar: Belediyeler, eğitimciler ve meslek uzmanları, ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar, çocuklar ile çalışan yetişkinler.

 

3 – Değişim Benimle Başlar (DBB) Farkındalık Atölyeleri

Paydaşların cinsel şiddet türleri ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda farkındalıklarını artırmak ve desteklemek için CŞMD, 2016 yılından bu yana “Değişim Benimle Başlar” atölyeleri vermektedir. Bu atölyelerle CŞMD, faydalanıcılar arasında cinsel şiddete dair mitlerinin dönüşmesini sağlayacak, mağdur suçlayıcılığın azaltılması ve alanda çalışan veya cinsel şiddetten hayatta kalanlarla etkileşimde bulunan kişiler arasında hayatta kalanlara hak temelli yaklaşımın yaygınlaşmasını sağlayacak bir etki beklemektedir.

Atölyeler 2016’dan bu yana toplam 1284 kişiye ulaşmıştır. Ayrıca 2021-2023 döneminde 5. bir modül olarak DBB’ye dahil edilecek olan “Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” medya atölyeleri 2019 yılına dek toplam 919 katılımcıya ulaşılmıştır.

Bu aktivite çerçevesinde önümüzdeki 3 yıl Türkiye genelinde 70 gruba online ve yüzyüze atölye verilmesi ve atölye kitlerinin revize edilerek güncellenmesi hedeflenmektedir. CŞMD, atölyelerin gerçekleşmesini sağlayarak ve izleyerek atölyeleri sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Paydaşlar, faydalanıcılar: Türkiye’deki belediyeler ve belediye personeli, farklı şehirlerdeki destek sistemi hizmeti sağlayıcıları, üniversiteler, danışmanlık ve araştırma merkezleri, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya uzman grupları, meslek grupları (örneğin sosyal hizmet uzmanları, avukat grupları, psikolog grupları vb.)