Skip to content Skip to footer

Dönüştürme ve Önleme Programı

Dönüştürme ve Önleme Programı ile koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve cinsel şiddete yol açan toplumsal algı ve pratiklerin dönüştürülmesini hedefliyoruz. 

Program kapsamında cinsel şiddetin gerçekleşmeden önlenebilmesi amacıyla çeşitli meslek uzmanlarına yönelik kapasite güçlendirme çalışmaları, atölye yaygınlaştırma çalışmaları ve farkındalık amaçlı içerik ve doküman üretimi gerçekleştiriyoruz. Koruyucu-önleyici çalışmaların ana akımlaştırılması amacıyla ilgili atölye ve programların tanıtımı, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını hedeflediğimiz bu programı 3  temel çalışma ile sürdürüyoruz. . 

Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler konusunda desteklenmesi için gençler, öğretmenler, okul danışmanları, belediye personeli ve gençlik çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Ne Var Ne Yok?! (NVNY) – Gençlik Çalışmaları; çocuk istismarını önleme ve çocuk hakları konusunda , çocuk, ebeveyn, öğretmen, belediye personeli ve meslek uzmanlarının desteklendiği Çocukların Bedensel Söz Hakları (ÇBSH) – Yaygınlaştırma Programı ve tüm paydaşlarımıza yönelik Değişim Benimle Başlar (DBB) – Cinsel Şiddet Temel Farkındalık Atölyeleri faaliyetlerini yürütüyoruz.

ÇOCUKLARIN BEDENSEL SÖZ HAKLARI YAYGINLAŞTIRMA PROGRAMI
NE VAR NE YOK?! GENÇLİK PROGRAMI
DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR! FARKINDALIK ATÖLYELERİ