Skip to content Skip to footer

Ocak ayı, rahim ağzı kanseri farkındalık ayı.

Rahmi olan her birey rahim ağzı kanseri riskini taşır, buna rağmen farkındalık programları koca bir grubu dışarıda bırakır: trans erkekler.

Şüphesiz yaşamını rahim ağzı kanseri nedeniyle yitirenlerin büyük çoğunluğu kendini kadın olarak tanımlıyor, fakat bu sayının bir bölümünü de trans erkekler ve akışkan cinsiyetli bireyler oluşturuyor. Rahim ağzı kanseri erken teşhisle önlenebilir. Oysa, sadece üreme gerçekliği üzerinden yaratılan ikili cinsiyet sistemi ve bu sistemden dolayı organlara bakılarak atanan ve dayatılan cinsiyet trans erkekler için muayene ve smear testini zorlayıcı hale getirebiliyor. Rahmi olan erkekleri bazen kanser değil, eksik ve ötekileştirici yaklaşım öldürüyor.

Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında, trans erkeklerin farkındalık kampanyalarına dahil edilmesini, trans erkekler için erken teşhisi engelleyen etkenlerin görülmesini, transların kaygı duymadan muayene ve smear testi yaptırabileceği güvenli sağlık ortamlarının oluşturulmasını talep ediyoruz.

Eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişim en temel insan hakkıdır. Dış genitallerle sınırlı cinsiyet kalıpları hepimizi kapsamıyor, bizi yaralıyor ya da öldürüyor. Rahim ağzı kanseri rahmi olan herkesi ilgilendirir. Kapsayıcı ve trans dostu jinekolojik hizmet için ilgili kurumları sağlık sunuculara yönelik eğitimlere ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında transfobi ile mücadeleye çağırıyoruz. Söz konusu yaşamlarımız. Görülmek istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Cinsel sağlık hakkına eşit erişim talep ediyoruz!

#CinselHaklarİnsanHaklarıdır

#RahimAğzıKanseriFarkındalıkAyı


Bu içerik Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği‘nin ortak projesi olan “Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır!” kapsamında üretilmiştir. 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90