Skip to content Skip to footer

2019’un Temmuz ayında başladığımız Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele atölyelerine devam ediyoruz. 2 Şubat Pazar günü “Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele” atölyemizi Devrek’te gerçekleştirdik, #DeğişimBenimleBaşlar dedik.

Devrek Sevimli Patiler ve Devrek Kent Konseyi organizasyonuyla gerçekleştirdiğimiz tam günlük atölyede, tüm katılımcıların duyarlılıkları ve yaklaşımları bizi daha da umutlandırdı, dayanışma ve işbirliği içinde hayvana yönelik şiddetin azalması ve ortadan kaldırılması için birlikteliğimizin ve temasımızın çok değerli olduğunu düşünüyoruz.

Haber için Barış Köroğlu’na teşekkürler.


HABER – Devrek Baston Gazetesi / Zonguldak

DEVREK’TE HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET KONUŞULDU

Değişim Benimle Başlar – Cinsel Şiddet Temel Farkındalık Atölyeleri projesi kapsamında, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile birlikte yürüttüğü tam günlük “Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele” atölyesi, cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmayı, toplumsal algıyı değiştirmeyı, şiddet dilini dönüştürmeyi, tecavüz kültürünü besleyen yaygınlaşmış kanaatlerin ortadan kaldırılmasına ve şiddetsizliğin bir kültür olarak yaygınlaştırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hayvanların, toplumun yanlış tutumlarıyla her türlü şiddete ve cinsel istismara nasıl açık hale getirildiğinin konuşulduğu atölyede, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi ayrımcılık biçimleriyle insan merkezciliğin aynı üstünlük normundan ve hiyerarşiden beslendiği ve yanlış inanışlarla şiddetin nasıl meşrulaştırıldığı üzerinde duruldu.

Tüm hayvanların doğdukları andan itibaren duygulu birer birey olarak, bedenlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Medyanın türcü dilini dönüştürme, koruyucu –önleyici yaklaşımlar ve hak temelli strateji geliştirme üzerine grup çalışmaları yapıldı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Özge Özgüner, sosyal medyanın yaşamımızı fazlasıyla etkilediği günümüzde, hayvana yönelik cinsel istismar haberlerini paylaşırken hayvanları muhtaç, zavallı gösteren, mal oldukları algısını pekiştiren görseller paylaşmak yerine hayvanların kendi yaşamlarının öznesi olduğunu ve failin suçluluğunu ortaya koyan hak temelli bir dilin kullanılması gerektiğini belirtti.

Bir hayvan türü olan insanın, insan olmayan hayvanlara uyguladığı şiddetin hiçbir biçimi gerekçelendirilemeyeceğinden bahseden Özge Özgüner, “Bu şiddet karşısında sessiz kalınması, bahane üretilmesi ve saklanılması hem cezasızlığı getiriyor, hem de şiddetin sistematik olduğu gerçeğinin üzeri örtülüyor. Hayvana yönelik cinsel istismarı normalleştiren, toplumda doğru bilinen çok fazla yanlış inanış var. İnsan merkezci ve cinsiyetçi bakış açısından kaynaklanan bu yanlış inanışların değişmesini istiyorsak, önce kendimiz hayvanlara bakış açımızı değiştirmeliyiz, toplumda bu değişim olmadığı sürece yasalarda da hayvanların mal statüsü değişmeyecek. Her birimizin hem bireysel hem de örgütlü olarak yapabileceği çok şey var, yeter ki yapabileceğimizi bilelim, değişime kendimizden başlayalım” dedi.

 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90