Skip to content Skip to footer

Flört Şiddeti Konusunda Lise Gençlerinin Çözüm Önerileri Araştırma Raporu Yayımlandı!

Ne Var Ne Yok?! Yaygınlaştırma Programı kapsamında; gençlerin katıldıkları çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerini, flört şiddetine dair görüşlerini ve ilişkide şiddetin önlenebilmesine yönelik önerilerini öğrenme amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdik. “Flört Şiddeti Konusunda Lise Gençlerinin Çözüm Önerileri” başlığıyla yayımladığımız araştırma raporu, İstanbul’da 17 farklı lisede öğrenim gören ve proje kapsamında psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin yürüttüğü farkındalık çalışmalarına katılan 5518 genç arasından gönüllü 94 gencin, proje kapsamında hazırladığımız çevrimiçi ankete verdiği cevaplar derlenerek hazırlandı. Araştırma, aynı zamanda gençlerin katıldıkları önleyici çalışmalarla ilgili görüşlerine der yer veriyor.

Flört şiddeti konusunda Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalara baktığımızda; araştırmaların yoğunlukla üniversite seviyesinde ve akademik çerçevede gerçekleştirildiğini görüyoruz. Oysa ergenlik dönemi; gençlerin şiddete maruz bırakılma ve şiddet uygulama oranının oldukça yüksek olduğu bir aralıktır. Söz konusu duygusal ilişkiler olduğunda, şiddet iki kişi arasında daha görünmez kalabilmekte ve gençler için daha zarar verici olabilmektedir.

Lise çağındaki gençlerin bu konularda nasıl bir algı ve düşünce yapısına sahip olduğunu bilmeden; şiddetin önüne geçmek için atılacak adımların etkili olmayacağını ve gençlerin katılımı ilkesini dışarıda bırakacağını düşünüyoruz. Bu nedenle projenin çıktıları arasında yer alan bu araştırma raporunun gençlerin algı ve düşüncelerine dair veri sunmasını; bu verilerin okul, aile, yerel kurumlar ve kamu kurumlarının koruyucu-önleyici çalışmalar yapmak üzere sorumluluk almalarına ön ayak olmasını diliyoruz. Çünkü flört şiddetinin yok sayılması; gençlerin yaşadıkları şiddeti ortadan kaldırmamakta, yalnızca gençleri sessizleştirmekte ve şiddetin etkilerinin daha da derinleşmesine yol açmaktadır.

Bu ve benzeri araştırmaların, gençlik alanında yürütülecek yeni çalışmalara veri sağlaması ve ilham vermesi umuduyla: “Eğitimde ve eğitimle şiddeti önlemek mümkün.”

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90