Proje: “Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır!”

Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilerine Erişiminde Güncel ve Çevrimiçi Modeller
Proje Dönemi: 1 Kasım 2019 – 1 Mayıs 2020

“Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır!” Projesi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin ortak olarak yürüttüğü bir karşılıklı öğrenme projesidir. Bu proje ile, gençler arası güvenli ilişkiler ve güvenli cinsellik üzerine çalışan iki dernek olarak, alandaki bilgi birikimi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmayı, cinsel şiddeti önleme noktasında cinsel sağlık bilgisinin önemini daha görünür kılmayı hedefliyoruz.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine erişim hakkı bir cinsel haktır. Kapsamlı cinsellik eğitimine erişim hakkı gibi, doğru ve güncel bilgiye erişim hakkının da cinsel şiddeti önlemede yadsınamayacak bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Proje kapsamında Türkiye’de gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine erişimlerinde kullandıkları güncel ve çevrimiçi modellerin araştırılması ve gençlerin cinsel haklarına erişimleri önündeki engellerin tartışılmasını amaçlıyoruz.

 

PROJENİN HEDEFLERİ
  • Karşılıklı öğrenme eğitimleri ile örgütler arası bilgi ve deneyim aktarımı sağlamak, cinsel şiddet ve cinsel sağlık alanında ortak dil ve yaklaşım geliştirmek
  • Ortak sosyal medya üretimleri aracılığı ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında daha az görünür olan hak ihlallerini gündem haline getirmek ve çevrimiçi modellere birer örnek oluşturmak
  • Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine erişimlerinde kullandıkları güncel ve çevrimiçi modelleri araştırmak
  • İlgili paydaşları bir araya getirerek gençlerin cinsel haklarına erişimleri önündeki engellerin tartışılmasını sağlamak
PROJE AKTİVİTELERİ
  • Örgütler arası karşılıklı öğrenme atölyeleri
  • 5 ortak sosyal medya paylaşımı
  • “Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerine erişiminde güncel ve çevrimiçi modeller” paneli
PROJE ÇIKTILARI

PROJE EKİBİ

Koordinasyon: Nurgül Öz, Selim Ünal

İçerik: CŞMD, SGYD

Grafik Tasarım: Özge Özgüner, Emre Efe Güzel

Sosyal Medya: İrem Öztürk, Emre Efe Güzel


 


Bu proje EMpower Foundation tarafından desteklenmektedir. Burada sunulan görüş ve bilgilerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.