Skip to content Skip to footer

gundemcocuk

 

TBMM Boşanma Komisyonu’nun raporuna yönelik sosyal medya eylemimizin ardından, bazı komisyon raporu destekçileri (?!) twitterda çeşitli kadın gruplarını ve feminist örgütleri ‘mention’layarak, çocukların evlendirilmesini desteklediklerini belirttiler.

Boşanma komisyonu ve onu destekleyen güçlerin; haklarımızı gasp etmek istemesi bir yana, sosyal medyayı kullanarak gündem saptırma ve algı yönetimi yaptığını da kaygıyla görmekteyiz.

Buna karşı tüm kadın gruplarını sosyal medyada devletin sorumluluklarını hatırlatmaya ve Gündem Çocuğun yaptığı, çocuk evliliklerinin durdurulması ile ilgili #MevzuyuBüyütüyoruz kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz!

Gündem Çocuk diyor ki:

Türkiye’de çocuk evlilikleri mahkemeler tarafından verilen izinlerle meşrulaştırılıyor. Gündem Çocuk Derneği Hukuk Muhakemeleri Kanunu 113. Maddesi temelinde, topluluk davası açarak, çocuk evliliklerine izin verilmemesini talep ediyor. Çünkü mahkeme kararıyla verilen evlenme izinleri Anayasa’ya ve çocukların insan haklarına aykırıdır!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak diyoruz ki:

– 18 yaş altı herkes çocuktur. BM’in belirlediği uluslararası çocuk hakları sözleşmesine dayanan hakları vardır. Çocuk yaşta evlilikler insan hakları ihlalidir.

– Türkiye’nin taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (CEDAW) 16.2 sayılı maddesinde ‘Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılmayacak ve yasama dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır’ denilmekte ve devlete sorumluluk yüklemektedir.

– Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu İstanbul Sözleşmesi Madde 37.1’de; “Sözleşmeyi imzalayan taraflar, yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamakla yükümlüdür” denilmektedir.

– Devletin sorumluluğu kız çocuklarının (ve tüm çocukların) toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları çerçevesinde eğitim almalarını sağlamak ve ebeveynleri çocuklarını okutmaya teşvik etmektir.

– Çocukların evliliğe teşvik edilmesi ya da rıza inşasıyla evliliğe zorlanması çocuk istismarıdır. Devletin sorumluluğu çocukların istismar edilmesini önlemektir, çocukları istismar etmek değil!

– Devletin sorumluluğu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.

– Devletin sorumluluğu çeyiz parası dağıtmak değil, çocukların ücretsiz eğitim alabilmesini sağlayan önlemleri almaktır.

– Devletin sorumluluğu çocukların cinsel istismarının önlenmesinin yanısıra; onları evlendirerek, ellerine silah vererek, onları çalıştırıp emeklerini sömürerek istismar eden tüm ebeveyn ve yetişkinleri durdurmak, cezalandırmak ve çocukların haklarını korumaktır.

– Devletin sorumluluğu istismarcı tüm yetişkin ve ebeveynlerden çocukları korumaktır.

– Devletin sorumluluğu çocuğun özgür iradesi ile karar verebileceği 18 yaşına kadar çocuklara yeteneklerine göre seçenekler sunarak onları eğitime teşvik etmektir, evlenmeye değil.

– Devletin sorumluluğu, genç kız ve oğlanların yaşlarına uygun şekilde cinsel sağlık eğitimi almalarının sağlanmasıdır. Çocukların cinsel, bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesidir.

Gündem Çocuk Derneği’nin de belirttiği gibi;

Çocukların evlendirilmesine izin verme! Çünkü çocuk evlilikleri;

* Mahkemelerin verdiği izinlerle meşrulaştırılıyor!

* Çocukların tecavüzcülerle evlendirilmelerine neden oluyor!

* Çocuğu nesneleştiriyor!

* Çocuğu da çocukluğunu da yok sayıyor!

* Kız çocuklarına ayrımcılığı derinleştiriyor!

* Cinsiyete dayalı eşitsizliği artırıyor!

* Çocukları öldürüyor!

* Zorbalıktır!

* Şiddettir!

* Cinsel sömürüdür!

* Adaletsizliktir!

* Hak ihlalidir!

* Anayasa’ya aykırıdır!

 

Tüm kadın örgütlerini ve herkesi “Türkiye’de mahkemeler tarafından verilen izinlerle ve şimdi de boşanma komisyonu denilen komisyon raporuyla çocuk evliliklerin meşrulaştırılmasına karşıyız!” demeye çağırıyoruz!

Çocuk evliliklerine izin verilmesine karşı duran taleplerin görünür olmasına katkı vermek ve bir dayanışma ağı oluşturabilmek için kurumsal imzalarınızı #ÇocukEvliliklerineİzinVerme ibaresiyle info@gundemcocuk.org adresine bildirebilirsiniz.

Güncellenen kurumsal destekçileri takip edebileceğiniz link:

http://www.gundemcocuk.org/haberler/ortak-aciklama-cocuk-evliliklerine-izin-verme/

 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence

http://cinselsiddetlemucadele.org/

www.facebook.com/cinselsiddetlemucadele

www.twitter.com/cs_mucadele

www.bunuyapabiliriz.tumblr.com

Gündem Çocuk Derneği
Çocuk Hakları Merkezi 

Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Sok. No: 44/4 06680 Kavaklıdere/ Ankara
Tel&Faks: 0312 437 76 41 E-posta: info@gundemcocuk.org
www.gundemcocuk.org

https://www.facebook.com/gundemcocuk