Skip to content Skip to footer
destek hizmetlerinin minimum standartları
DESTEK İSTEMEK HAKKIM
DESTEK İSTEMEK HAKKIM INFOGRAFİK
BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün (SRVAW) “Ağır ve Sistematik Bir İnsan Hakları İhlali ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Türü Olarak Tecavüz” Tematik Raporu'na katkı sunmak üzere CŞMD’nin sunduğu rapor
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin hükümlerini yürürlüğe koyan yasal ve diğer tedbirler hakkında Türkiye’nin İlk Raporuna İlişkin Sivil Toplum Örgütlerinin Gölge Raporu
2. Ulusal Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu
2021 CEDAW Gölge Raporu
CEDAW 82. OTURUM CŞMD BİLGİ NOTU
Bakanlar Komitesi Kuralları Kural 9.2
Afet Sonrası Cinsel Cinselleştirilmiş Şiddet Bilgi Notu
CSW 67 DEĞERLENDİRME VE AKTARIM RAPORU
Genel seçimler öncesinde Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden politika önerileri
info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90