Skip to content Skip to footer

16 Mart 2021 tarihinde tarafınıza gönderilen genel kurul çağrısı sonrası, pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde toplantılar gerçekleştirilememektedir. Bu sebeple, 30 Mart tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştiremediğimiz genel kurul toplantımızın 8 Mayıs Cumartesi tarihi yerine 7 Mayıs Cuma günü saat 14.00 – 16.00 arası çoğunluk aranmaksızın dernek merkezimizde aynı gündemle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili İl Hıfzıssıha Meclis kararı gereği bilginize sunuyoruz.

CŞMD Merkezi Adres: Koşuyolu mah. Koşuyolu cad. No 75 Asçamlık Sitesi C2 blok Daire 6 – Kadıköy İstanbul

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve kabulü
6) Yönetim Kurulunun İbrası
7)Dernek Organlarının Seçilmesi
8)Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90