Skip to content Skip to footer
“Dilimizi Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projemiz kapsamında yayınlamaya başladığımız “Şifalı Bilgiler” bültenimizin ikinci sayısı çıktı.
Okumak / indirmek için görsele tıklayın.
Pek çok açıdan yoğun geçen 2017’nin ardından 2018’e merhaba dediğimiz bu günlerde, “Şifalı Bilgiler” bültenimizin ikinci sayısını sizlerle buluşturduğumuz için mutluyuz.
Dosya Konusu: Cinsel Şiddetle Genç Mücadele! 

2017 yılında; toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal şiddet, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler odağında yürüttüğümüz Ne Var Ne Yok?! projemizin ardından, Şifalı Bilgiler Bülteni’nin bu sayısında dosya konumuzu ‘Cinsel Şiddetle Genç Mücadele’ olarak belirledik. Cinsel şiddetle mücadelede hem gençlerin kendi örgütledikleri oluşumlardan bazılarının, hem de onların ihtiyaçlarına odaklanan, düşünce ve deneyimlerine alan açan sivil toplum kuruluşları ile kurumlardan birkaçının flört şiddeti üzerine çalışmalarını ve alandaki deneyimlerini bir araya getirdik. Bu bağlamda 40tilki Kadın İnisiyatifi, Atılım Üniversitesi KASAUM, Genç LGBTİ+ Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin önemli paylaşımlarına yer verdik.

CŞMD’nin Temmuz 2017’den bugüne gerçekleştirdiği çalışmalara yer verdiğimiz CŞMD’den Haberler bölümünde spor, gençlik, eğitim alanlarındaki çalışmalarımız ve kurumsal işbirliklerimizle ilgili bilgileri paylaşarak 2018’de geliştireceğimiz dijital aktivizm planlarımıza değindik. Gündem bölümünde ise Türkiye’den öne çıkan haberler kısmında hak temelli habercilik diline dair önerilerimizi uyguladık; ayrıca sivil toplum alanından ve dünyadan güncel örneklerle cinsel şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları paylaştık.

Aykut Bora ve Efsun Sertoğlu’nun “Uysallık ve Özsavunma Üzerine Ruhsal-Eğitsel Bir Bakış” yazısı ile yetişkinlerin uysallık beklentisine ve çocukların özkoruma ve özsavunma hakkına dair bilgiler paylaştık. Leyla Soydinç ise cinsel şiddetle ilgili önemli kavramlardan biri olan “mağdur suçlayıcılık” hakkında hem tanımlayıcı bilgiler sundu, hem de bu kavramın sosyal ve psikolojik boyutlarını açıkladı. Akademisyen Ezgi Toplu Demirtaş ile yaptığımız röportajda ise bu alandaki bilimsel yaklaşımlara, kendisinin flört şiddeti üzerine gerçekleştirdiği akademik çalışmalara ve genel olarak cinsel şiddetle mücadele hakkındaki fikirlerine yer verdik. Kendisine bize ayırdığı zaman ve bilgilendirici cevapları için teşekkür ediyoruz.

“Sporda ‘kabul’ süreci ve zorbalık” başlıklı yazısı ile sportif oyunlardaki ataerkilliği, heteroseksizmi ve homososyaliteyi inceleyerek bunların genç sporcular açısından oluşturduğu hasarlara dikkat çeken Safter Elmas, bu hasarların önlenmesine ve koruyucu yöntemlerin geliştirilmesine dair önemli çözüm önerilerini ekleyerek spor alanındaki cinsel şiddetle mücadele için değerli bilgiler sundu.

Özge Özgüner, hayvanların cinsel ve bedensel haklarına yer verdiği yazısında hem türcülük kaynaklı kökleşmiş sorunlara dikkat çekerek hayvana yönelik cinsel şiddetin ve hayvanların bedensel haklarının gasp edilmesinin altında yatan temel sorunları aktardı, hem de bu dünyanın sahibi değil sadece parçası olarak birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlattı.

Cinsel şiddet haberleri ve sorumlu habercilik üzerine yazısı ile Hilal Esmer, son yıllarda medyada daha sık yer bulan haberlerde hem haber oluştururken gazetecilerin dikkat etmesi gereken noktalara, hem de sosyal medya paylaşımlarındaki sorunlarına değinerek güçlendirici bir yaklaşım için öneriler sundu.

Şehlem Kaçar ise bir terapi yöntemi olarak sanatı ele aldığı yazısında fototerapi konusuna odaklanarak otoportre çalışmalarının terapötik süreçlerine dair bilgiler paylaştı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak 2018’in herkes için şifalı olmasını diliyoruz. “Değişim benimle başlar” diyerek cinsel şiddetle mücadeleyi yaygınlaştırmak, artan şiddet söylemine karşı barış ve eşitlik dilini korumak, her türlü ayrımcılığa karşı dayanışmayı ve hak temelli yaklaşımı benimsemek ve savunmak bizim elimizde! Toplumsal dönüşüm için toplumsal iletişim ve dayanışma dileği ile…

Bültenimizin son sayısına buradan erişebilirsiniz. Umarız beğenirsiniz, iyi okumalar 🙂

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90