Skip to content Skip to footer

BASIN BİLDİRİSİ – 5.2.2019

Çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarına getirileceği iddia edilen afla ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlere dair açıklamamızdır.

Araştırın, Müdahale Edin, Önlem Alın

Çocukların Haklarını Koruyun, İşinizi Yapın!

Çocuklara yönelik cinsel istismar haberlerinin günden güne arttığını görüyoruz. Buna toplumca direniyoruz. Cinsel istismardan hayatta kalanlar ve bu şiddetin tanıkları, her gün sessizliği daha fazla kırıyor ve şiddeti gerek adli kurumlara gerek tüm topluma bildiriyorlar. Failler artık ifşa ediliyor. Tanık olan bizler artık “ya öyleyse ya böyleyse” demiyoruz. Çocuklara ve ergenlere yönelik her yerden gelen bu aleni şiddete karşı susmuyoruz. Ortada çocuklara ve ergenlere yönelik şiddetin şüphesi bile varsa ilgili kurumlara “araştırın”, “müdahale edin”, “önlem alın”, “çocukları ve haklarını koruyun!”, “işinizi yapın”, çocukları korumak için “harekete geçin” diye haykırıyoruz.

Devletin görevi çocuk evliliklerinin önüne geçmektir!

Çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarı birçok kurumun bir arada iş birliği ile azaltılabilecek sosyolojik ve ekonomik boyutları olan bir meseledir. Bir tarafın fail diğer tarafın mağdur olduğu bir suç ile evlilik kurumu özdeşleştirilemez. Haberde, çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarından kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirileceği; cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evliliklerin kapsam dışında tutulacağı söyleniyor.

Soruyoruz: Bir çocuk hangi kuruma gidip tecavüze maruz bırakıldım ya da beni zorla evlendiriyorlar diyebilir?

Türkiye’nin de tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nde açıkça belirtildiği üzere; çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarı kültürel kodlarlarla toplumda onanmışsa dahi, devletin yükümlülüğü, bu evliliklerinin önünü açacak örf ve adetlerin yasalarda suç olarak düzenlenmesidir. Devlet zorla ve erken yaşta evlendirmelerin önüne geçmeli, daha somut adımlar atarak kamuoyunu rahatlatacak en acil koruyucu-önleyici önlemleri almalı, kurumsal mekanizmaları işletmeli, destek sisteminin oluşturulması ve kusursuz olarak işlemesini sağlamalı, bütçe ve kaynaklarını gerçek anlamda çocuklara yönelik istismarın önlenmesi için seferber etmelidir ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre kendi yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Soruyoruz:

  • Çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarının sebepleri ve oranları araştırıldı mı?
  • Önlemeye yönelik politikalar ve stratejiler geliştirildi ve uygulandı mı?
  • Çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarına neden olan ekonomik ve sosyal yoksunlukların giderilmesine yönelik ne yapıldı?
  • Cinsel istismar davalarının uzun sürme nedenleri nedir?
  • Devlet farklı grupların yaşadığı ayrımcılığı önlemekte somut ne gibi adımlar attı?

Devlet; çocukları fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olarak istismar eden “evlilik” kurumuyla değil; eğitimle, bursla, sağlıkla, haklarıyla buluşturana kadar susmayacağız. Bir kez daha tekrarlıyoruz, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90