Skip to content Skip to footer

Destek Sistemi Nedir? ve Destek Sistemi Nerede? sorularını sorarak, bu konuda kamuoyu farkındalığı oluşmasını ve hayatta kalanların güçlenmesi, desteğe erişimi ve haklarından faydalanmasını hedefliyoruz.

Cinsel şiddet sonrası ulaşılabilir destek hizmetlerini görünürleştiren ve şiddet sonrası faydalanılabilir bilgileri güçlendirici bir dille aktaran www.csdestek.org sitesinin tanıtımı 27 Şubat’ta İsveç İstanbul Konsolosluğu’nda gerçekleştirdik.  

Türkiye’de ilk defa sadece cinsel şiddete maruz bırakılanlara hitap eden ve cinsel şiddet sonrası hayatta kalanları desteklemeye odaklanan bir kaynak olarak ortaya çıkan csdestek.org’un tanıtımına çok sayıda meslek uzmanı, gazeteci, kamu ve yerel yönetimlerin ilgili kurumlarından temsilciler katıldı.

Gerçekleşen tanıtımda cinsel şiddet yaşayanların hakları ve ihtiyaçlarını vurgulayan bilgiler vererek kamuoyunu ve otoriteleri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdık:

 – Türkiye dahilinde cinsel şiddete özel uzmanlaşmış destek birimleri bulunmamaktadır. Ulusal ölçekte bir Acil Müdahale Hattı, Tecavüz Kriz Merkezi, Savcılık veya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde “Cinsel Suçlar Birimi”, Cinsel Şiddet Danışma Merkezi ve benzeri birimler yoktur. Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri’nin açılması İstanbul Sözleşmesi kapsamında taahhüt edildiği halde henüz açılmamıştır.

Bu tür birimlerin varlığı ve işlevleri kamuoyunca yeteri derecede bilinmiyor. Bu sebeple hayatta kalanların desteklenmesi konusu yeterince gündem olmamakta, kamuoyu daha çok faillerin cezasızlığı üzerine tartışmaktadır. Devlet kurumları şiddeti önleme ve mağduru koruma yükümlülüklerini bu konuda üstlenmemekte; “cinsel şiddet” kelimesi kamu kurumları nezdinde neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

– Bu birimlerde denetlenebilir nitelikte hizmet standartlarının oluşmaması;

  • Kamu kurumlarının ve hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemesine, 
  • Hak sahiplerinin cinsel şiddet sonrası destek arayışında farklı kaynaklardan farklı ya da yetersiz bilgiler elde edinmesine,
  • Bu bilgilerle pratikte karşılaşılan uygulamaların örtüşmemesine neden olmaktadır.

Bunlar, cinsel şiddetin bildirilmemesinde yani sessizliğin artmasına, keyfi mağdur suçlayıcı uygulamaların meşrulaşıp yaygınlaşmasına ve nihayetinde şiddete maruz bırakılanların haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. 

 Cinsel Şiddetle Mücadelenin Öncelikli Basamakları
  • Şiddete maruz bırakılanların yaşadığı şiddeti mağdur suçlayıcılığa maruz bırakılmadan ve utandırılmadan beyan edebildiği, 
  • Mevcut mekanizmalara başvurarak hakları olan hizmet ve desteğe erişebildiği, 
  • Farklı disiplinlerden ilgili tüm kurumların eşgüdümle koordine olduğu hak temelli bir destek sisteminin oluşturulmasıdır.

csdestek.org Nedir? Nasıl Yararlanabiliriz?

Cinsel şiddete maruz kaldım, ne yapmalıyım? Nerelere, nasıl başvurabilirim? Kimlerden, hangi kurumlardan destek veya hizmet alabilirim? Öz yardım nedir? Kendime nasıl yardımcı olabilirim?

csdestek.org cinsel şiddetten hayatta kalanların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Cinsel şiddet ya da cinsel istismardan hayatta kalanları bilgilendirmeyi amaçlar.

csdestek.org farklı cinsel şiddet türleri sonrasında destek arama, şiddeti bildirme süreci, şiddet sonrası bizi zorlayan süreçlerle baş edebilme gibi konuların yanı sıra İstanbul’da cinsel şiddetten hayatta kalanlara hizmet sağlayan kurumların iletişim bilgileri ve hizmet alanlarını içeren İstanbul Birimler Haritası’nı içermektedir.

Şiddet sonrası hizmet sağlayan kurumlarla görüşülerek hazırlanan İstanbul Birimler Haritası’ndan cinsel şiddet ve cinsel istismar durumlarında başvurulabilecek adli kurumlar, sosyal hizmet merkezleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık kurumları, emniyet birimleri, telefon hatları ve üniversitelerin komisyon, birim ve komiteleri hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Bu kurumların hizmet alanları, iletişim bilgileri ve çalışma saatlerine de harita üzerinden ulaşılabilir.

csdestek.org cinsel şiddet ve cinsel istismar konusunda ihbar veya başvuru yapmak için değil, hayatta kalanların başvuru ve şiddet sonrası şifa bulma sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90