Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak cinsel şiddetin güç mekanizmalarıyla olan ilişkisini kurduğumuz, çalışmalarımızı hak temelli ve dayanışma bilinciyle örgütlediğimiz beşinci yılımızı dolduruyoruz. 2018 yılında da cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin karşısında konumlanarak, cinsel şiddetin varlığının ve yarattığı hasarların istisnasız her birey için ortadan kalktığı bir dünya yaratabilmek adına faaliyetlerimize devam ettik.

Türkiye’de 2018 yılı ülke olarak evrensel hak ve değerlerden biraz daha uzaklaştığımız, kutuplaştırıldığımız ve küresel savaş politikalarından etkilendiğimiz bir yıl oldu. 24 Haziran’da dünyada tek örneğini deneyimlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Temmuz ayında Türkiye’de iki yıl süren sıkıyönetim kaldırıldı. Buna rağmen LGBTİ+ etkinlikleri toplumsal hassasiyet gerekçesiyle bazı illerde süresiz yasaklandı. Seçim öncesi tüm partilerin istisnasız vaatte bulunduğu hayvanlara yönelik şiddetin suç sayılmasına yönelik yasa çıkarılmadı. 2018 yılında hemen her gün görüş ve bildirilerinden dolayı haklarında soruşturma açılan, tutuklanan, milletvekilliği düşürülen, hapse atılan veya işlerinden edilen vatandaşların, sanatçıların, oyuncuların, gazetecilerin, politikacıların, akademisyenlerin, aktivistlerin, avukatların, memurların, meslek örgütü temsilcilerinin, üniversite öğrencilerinin haberlerini okuduk. Mecliste, medyada, yerel yönetimlerde kadınlardan çok erkekleri gördük. Fiziksel ve cinsel şiddet olaylarında mağdur suçlayıcı, cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerin medya ve sosyal medyada artışına tanık olduk.

2018’de, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler toplumsal değerler gerekçesi ile sonlandırıldı. Toplumsal cinsiyet kavramının silinmesine, 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline yönelik girişimler oldu. Bizler de kadınların ve çocukların haklarını ihlal eden bu girişimlerle mücadele etmeye, hayatta kalanların haklarına yönelik iyileştirici kamusal uygulamaları talep etmeye devam ettik.

Tüm bu gelişmeler hayal kurmamızı, umut etmemizi ve elbette mücadelemizi engellemedi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak 2018’de yine pozitif ve güçlendirici bir perspektifle toplumsal algının dönüşmesi için farklı pratikler geliştirmeye ve cinsel şiddet türlerinin önlenebilmesi adına koruyucu-önleyici çalışmalar üretmeye devam ettik.

2018’de CŞMD olarak yeni bir mekanımız oldu. Bu yıl Sigrid Rausing Trust Fund’ın yanı sıra, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden de kurumsal destek alarak kaynaklarımızı ve kapasitemizi güçlendirdik. Ekibimiz büyüdü. Bu yıl aldığımız mentörlük desteği ile, dışa dönük etkinliklerimiz kadar ekip içi çalışmalarımıza ve kapasitemizi geliştiren faaliyetlere de ağırlık verdik. Önümüzdeki dönemde üye ve gönüllülerimizle daha fazla etkileşimde bulunmak üzere yeni çalışmalar geliştirmeyi umuyoruz.

Her yıl, bir önceki yıldan daha fazla insanla buluşuyoruz. Hayatta kalanlar olarak, hayatta kalanlarla dayanışıyor, birbirimizden güç alıyor, birbirimizin deneyimlerinden besleniyoruz.Türkiye’de her meslekten, her yaştan insanın bir bütün olarak, cinsel şiddetle mücadele etmeye, şiddeti önlemeye, sorgulamaya, yeniden öğrenmeye olan arzusunu, farkındalığın ve görünürlüğün arttığını gözlemliyoruz. İçselleştirdiğimiz şiddet pratiklerini dönüştürmek için değişime kendinden başlamaya hazır olan birçok insanla etkileşim kurmak bizlere de güç ve daha fazla çalışma motivasyonu veriyor.

Toplumsal dönüşüm için şiddetsiz iletişim ve dayanışma dileğiyle,

2019’da görüşmek üzere! 🙂

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği


[button title=”2018 FAALİYET RAPORU” icon=”” link=”http://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-faaliyet-raporu-web.pdf” target=”_blank” color=”” filled=”1″ large=”0″ class=””]

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90