Skip to content Skip to footer

‘Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak’ Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı Çıktı!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak; cinsel şiddetin kültür yoluyla öğrenilen ve normalleştirilen; dolayısıyla gerekli müdahaleler yapılırsa önlenebilen bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle çocuk ve gençlik alanında uygulamak üzere, cinsel şiddete karşı koruyucu-önleyici çalışmaların sayısının ve kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar atıyoruz.

Gençler arası sosyal/duygusal ilişkilerdeki şiddet olgusuna odaklandığımız “Ne Var Ne Yok?!” projesi bu alanda attığımız önemli adımlardan biri oldu. Lise gençlerinin ve eğitimcilerin toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal zorbalık ve flört şiddeti konularında farkındalıklarının artırılmasına yönelik pilot bir çalışma olarak tasarladığımız projenin uygulama aşamasını sizlerle paylaşarak, bu çalışmaların sizler aracılığıyla yaygınlaşabilmesini umut ediyoruz.

Kitabın ilk bölümünde proje hakkında detaylı bilgiye, projeye katı- lan eğitimcilerin ve gençlerin paylaşımlarına ve proje kapsamında yürütülen araştırmanın sonuçlarına değindik. İkinci bölümde eğitimcilerin uygulama öncesi ihtiyaç duyabileceği genel bilgilere, üçüncü bölümde önerilere yer verdik. Son bölümde ise hem proje süresince uyguladığımız hem de yararlı olabileceğini düşündüğümüz farklı uygulama egzersizlerini bir araya getirdik.

Eğitimciler olarak gençler arası ilişkilerde; şiddetin derecesi artmadan duruma müdahale etmekle olduğumuz kadar, şiddetin ortaya çıkmadan önlenebilmesini sağlamakla da yükümlüyüz. Dileriz bu kitap; gençlerin zarar görmedikleri güvenli ilişkiler yaşamaları noktasında onları destekleyebilmeniz için çalışmalarınıza katkı sunacak bir kaynak olur.

Kitabın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayabilir, basılı olarak edinmek için bize mail atabilirsiniz.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90