Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Olağan Genel Kurulu

Sevgili Üyelerimiz,

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 14 Ekim 2017 Cumartesi günü, 11.oo – 15.oo saatleri arasında, Rasimpaşa Mah. Yavuztürk Sok. No: 22/1 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılması ve çoğunluk sağlanamaması durumunda, 21 Ekim 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatlerde yapılması karara bağlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuzda görüşmek üzere…

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

  1. Yoklama ve açılış
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve Divana, Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
  3. Yönetim Kurulu adına açılış konuşması yapılması ve faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması,
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrası
  5. Organların asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının incelenmesi ve karara bağlanması
  7. Tüzük Değişikliği
  8. Dilekler, öneriler ve kapanış