Skip to content Skip to footer

Sorumlu Olduğu Birim: Güçlendirme ve Destek Programı 

Haftalık Çalışma Süresi: Tam zamanlı  

İşin Kapsamlı Amacı: Cinsel şiddetten hayatta kalanlara ve/veya yakınlarına yönlendirme ve sosyal danışmanlık sağlanması

Sorumluluklar:

 • Cinsel/cinselleştirilmiş şiddet başvurularına yönelik vaka takibi süreçlerinin yürütülmesi
 • Başvurularla ilgili verilerin zamanında vaka takip sistemine girilmesi ve takibinin sağlanması, aylık raporlama yapılması
 • İlgili kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına ait destek birimlerinin listelenmesi ve takibi
 • İlgili kamu kurumlarına gerekli hallerde resmi bildirim ve yazışmaların yapılması ve takibi
 • İlgili kamu kurumlarına kurum ziyareti yaparak iş birliği geliştirilmesi ve raporlanması
 • www.csdestek.org web sitesindeki İstanbul Destek Birimleri Haritasının geliştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla cinsel şiddet özelinde hizmet veren destek birimleri ve hizmet sağlayıcılarla iletişim ve iş birliği yürütülmesi
 • www.csdestek.org web içeriğinin geliştirilmesi, yeni bilgi kaynakları için fikir ve öneriler geliştirmek, araştırma yapmak üzere web sitesine katkıda bulunulması
 • Cinsel/cinselleştirilmiş şiddet başvurularına yönelik izleme çalışmasının yürütülmesinde İzleme ve Değerlendirme uzmanıyla birlikte çalışılması, yıllık etki raporunun yazılmasına katkı sunulması
 • Gerekli durumlarda derneğin destek ve yönlendirme çalışmalarıyla ilgili ekibin ve paydaşların bilgilendirilmesi
 • Destek ekibiyle düzenli toplantı, süpervizyon ve ortak çalışmalara katılım sağlanması

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmetler bölümünü bitirmiş olmak 
 • Başvuru alma ve vaka takibi yapma konusunda alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (özellikle cinsel şiddet ve istismar başvurularına yönelik deneyim tercih sebebidir)
 • Sivil toplum kurumlarında, özellikle vaka takip süreçlerini yürütmüş olmak tercih sebebidir.
 • Dernek çalışmaları, derneğin kullandığı kavramlar ve hayatta kalanlara hak temelli yaklaşım ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • Hayatta kalan hakları, kişisel bilgilerin, verilerin ve anlatıların korunmasına dair bilgi ve özelliklere sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddetle ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle LGBTİQ+ ve feminist örgütlenmeler içerisinde dayanışma, güçlendirme ve hak savunuculuğu konusunda deneyiminin bulunması
 • Sorun çözme, kendini güçlendirme ve sınırlarını koruma, acil koşullarda soğukkanlı ve hızlı hareket edebilme gibi niteliklere sahip olmak
 • İstanbul’da ikamet etmek

Adayların Türkçe özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını konu satırında “Sosyal Çalışmacı” yazarak  isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine iletebilirler. Motivasyon mektubu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2023  Saat:18:00

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90