Skip to content Skip to footer

Dilimizi Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik

Proje Dönemi: Mart 2017 – Ocak 2018

Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz ve cinsel şiddet ile ilgili temel kavramlar/mitler üzerinden toplumsal algı değişimini hedeflediğimiz atölye projelerimizde, cinsel şiddet haberlerinde kullanılan medya dili çokça tartışılan bir alan oldu.  Alandaki deneyimimiz gösterdi ki;  cinsel şiddettin yarattığı hasarı azaltmanın ön koşullarından biri, cinsel şiddetten hayatta kalanları güçlendirici bir dil oluşturmak. Oysa medyanın çoğunlukla bizim kırmaya ve dönüştürmeye çalıştığımız dili desteklediğini ve hayatta kalanları “kurban”, “çaresiz”, “savunmasız” gibi sıfatlarla tanımlandığını görüyoruz.

Cinsel şiddetle mücadelenin ilk aşamalarından biri, cinsel şiddet konusunda toplumda var olan yanlış inanışları sorgulayarak, toplumsal algının tartışılmasına ön ayak olmaktır. “Dilimizi Dönüştürüyoruz” projesinin temel amacı da toplumsal farkındalığı artırma ve medya dilinde bu dönüşümü sağlamaktır. Proje medya alanından yola çıkarak, medyanın gücü sayesinde toplumun genelinde cinsel şiddet alanında “doğru kelimelerin kullanılmasıyla” bir dönüşüm sağlamayı ve daha eşitlikçi, hukukun üstünlüğünün altını çizen, toplumsal alanda her bireyin haklarına saygıyı öngören bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Toplumsal dönüşüm için, iletişim ve dayanışmanın dönüştürücü etkisi “Dilimizi Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projesinin temelini oluşturur. Bu niyetle, hem medya çalışanlarına hem de iletişim fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik; cinsel şiddet alanında yazılı ve görsel haber dili ile ilgili farkındalık artırıcı atölyeler uyguladık. Proje süresince 2 sayı olarak yayınlanacak dergi ile de cinsel şiddet alanında süreli bir yayın başlatarak bu konudaki eksikliği de gidermeyi amaçladık. Özellikle hukuk, psikoloji ve sosyoloji gibi temel bilimlerden uzmanların cinsel şiddet alanındaki çalışmalarına ve bu alanlarda yurt dışında gerçekleştirilen akademik çalışmaların çevirilerine yer vererek cinsel şiddet alanında literatür oluşturulmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Projenin Amaçları:
  • Toplumsal farkındalığın artırılması ve medya dilinde değişikliğin sağlanması;
  • Cinsel şiddetle mücadele için doğru kaynakların kullanımının teşvik edilmesiyle, medyada bu konuda bir dönüşümün oluşması;
  • Cinsel şiddetin gündemleştirilmesini sağlayarak cinsel şiddet alanındaki sessizliğin kırılması;
  • Basın özgürlüklerine müdahalelere karşı medya çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerinin geliştirilmesi, sivil toplum haberciliği ile ana akım habercilik arasında köprüler kurulması.
Projenin Çıktıları:

Proje kapsamında cinsel şiddet alanında yazılı ve görsel haber dili ile ilgili farkındalık artırıcı 12 atölye gerçekleştirerek, 200’den fazla medya çalışanı ve iletişim fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrenciye ulaştık. Atölye alan gruplar arasında Kadir Has Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi öğrencileri; Birgün, Evrensel gazeteleri medya çalışanları yer alıyor.

Atölyelerde kullanmak üzere 2 video ve bir yayın hazırladık. Kanadalı örgüt femifesto’nun ‘’Use the Right Words’’ kitabını Türkçeleştirerek Doğru Kelimeleri Kullanmak: Cinsel Şiddet Üzerine Haber Oluşturmak adıyla yayınladık ve medya çalışanları için bir kılavuz oluşturduk.

Ayrıca proje süresince 2 sayı olarak hazırladığımız Şifalı Bilgiler dergisi ile cinsel şiddet alanına süreli bir yayın kazandırdık.

DOĞRU KELİMELERİ KULLANMAK
ŞİFALI BİLGİLER
şifalı bilgiler
PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü: Pınar Büyüktaş

Eğitmen: Şehlem Kaçar

İçerik Hazırlama: CŞMD Ekibi

Dergi Editörü: Merve Karabulut

Video Editörü: Özge Özgüner

 

 

Bu proje Açık Toplum Vakfı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Almanya ​Federal Cumhuriyeti Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın fonuyla Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenmektedir.

* Burada dile getirilen görüşler Açık Toplum Vakfı’nın, ABD Hükümeti’nin ve Rosa Luxemburg Vakfı’nın resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90