Skip to content Skip to footer

Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin 2019 yılından bu yana yürütmekte olduğu, cinsel istismarı önlenebilir bir toplumsal sorun olarak ele alan koruyucu-önleyici bir çalışmadır. Program, 5 gün boyunca yüz yüze gerçekleşen kapasite geliştirme atölyesini takiben katılımcıların bu 5 günde edindikleri bilgi ve materyalleri kullanarak çalıştıkları kurumda ve kurum aracılığı ile yetişkinlere yönelik seminer yürütmeleri ile devam eder.  

Yaygınlaştırma programı belediyelerin başvurularına açıktır. Bu sene çağrı ile belirlenecek olan belediye için programın tam anlamıyla uygulanabilmesi, belediye ve çalışanları için istismarla mücadelenin  hizmet ve stratejisi bazında öncelikli hedef olması, çalışanların motivasyonu ve bölgenin ihtiyacı kriter olarak belirlenmiştir. 

Başvuru Süreci ve Tarihler

 • Başvurular 19 Temmuz Çarşamba ve 13 Ağustos Pazar arası açık olacaktır. 
 • Sonuçlar 1 Eylül’de açıklanacaktır. Seçilen belediye ile bu hafta içinde iletişime geçilerek planlama ve  prosedürler başlatılacaktır.
 • 2023 Yaygınlaştırma Atölyesi Ekim ya da Kasım ayları içinde gerçekleşecektir.
5 Günlük Atölyede Değinilecek Konu Başlıkları
 • Toplumda Süregelen Çocuk Algısı ve Çocuklara Yaklaşım
 • Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı
 • Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Çocuklar için Onay Kavramı
 • Cinsel İstismarın Tanımı ve Farklı Biçimleri
 • Cinsel İstismar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Koruyucu-Önleyici Yaklaşım ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Cinsel İstismarı Fark Etmek 
 • Çocuğun İstismar Beyanını Karşılamak
 • Yetişkinlerin Cinsel İstismarla Mücadeledeki Sorumlulukları
 • Yetişkin Seminerleri için Materyal ve Öneriler

UYGULAMA SÜRECİ

Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı 3 aşamadan oluşmaktadır

1)    5 günlük Atölye Süreci

 • Atölye,  Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği uzmanları tarafından  5 tam gün sürecek şekilde yürütülecektir. 
 • Katılımcılara; çanta, dosya, defter, kalem, uygulama kılavuzu, broşür, bilgi notları, stickerlar, rozetler ve uygulama materyallerinden oluşan bir atölye kiti verilecektir. 
 • Atölye süresince; soru-cevap, küçük ve büyük grup çalışması, role play, oyun, vaka çalışması, görsel materyaller (video, kısa film, poster, sticker vb.) üzerinden tartışma gibi katılımcı yöntemler kullanılacaktır. 
 • Atölyenin ayrıntılı programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. 

2)    Uygulama Süreci

 • 5 gün süren atölyenin sonunda her bir katılımcı uygulama kılavuzu ve uygulama materyali edinecektir.
 • Katılımcıların; atölyede edindikleri bilgi, yaklaşım, materyal ve kılavuzu kullanarak atölyeyi takiben çalışma alanlarında ebeveyn, öğretmen, sosyal çalışan, meslek uzmanı vb. yetişkinlere yönelik  seminerler gerçekleştirecektir.

 3)     İzleme Değerlendirme / Takip Süreci

 • Katılımcılar yürüttükleri her seminerin ardından sistem üzerinden veri girişini sağlayacaktır.
 • Katılımcıların gerçekleştireceği seminerler program yürütücüleri tarafından gözlem ve geribildirim süreci ile desteklenecektir. 
 • Yılda iki kere çevrimiçi ya da yüzyüze takip ve süpervizyon toplantıları için ekip bir araya gelecektir. 

Katılım Koşulları

 • Başvurular yalnızca belediyelerin çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yapan müdürlüklerlerine ve daire başkanlıklarına açıktır. (Sosyal Hizmet, Kadın ve Aile, Çocuk, Gençlik ve Spor, Kültür ve Sosyal işler, vb)
 • Sadece belediye müdürlüğü ya da başkanlığı adına yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. 
 • Başvurunun belediyeyi temsilen bir kişi tarafından yapılması yeterlidir.
 • Başvurular İstanbul dışındaki belediyelere açıktır. 6 Şubat depreminden etkilenen illere öncelik tanınacaktır. 
 • Atölyeye katılım 25 kişiyle sınırlıdır. Katılımcıların belirlenmesi  başvuran belediyenin sorumluluğundadır.
 • Atölyeye katılım ücretsizdir. Uzmanların atölyenin düzenleneceği şehre ulaşım ve konaklama ücretleri dernek tarafından karşılanacaktır. 
 • Belediye ile protokol ya da iyi niyet sözleşmesi imzalanması zorunludur. 
 • Atölyenin tamamına katılım zorunludur; 5 günlük katılım için izin prosedürleri başvuran belediye tarafından yürütülür.
 • Atölyeyi tamamlayan kişilerden; uygulama çalışmalarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • Programa başvurmak isteyen belediyelerin başvuru formunu doldurmaları beklenmektedir. 
 • Başvurular belediyenin ilgi, motivasyon ve atölye sonrası seminer yürütme kapasiteleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/1POdu9Y-52SSdgFZaZSPfUR5zACxkloTYTkH1fzX4tEI/edit

Sorularınız için: info@cinselsiddetlemucadele.org

Programın bu güne dek yarattığı etkiyi incelemek için 2019-2021 Etki Değerlendirme Raporu’na göz atabilirsiniz.