Skip to content Skip to footer

Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma programı, cinsel istismarı önlenebilir bir toplumsal sorun olarak ele alan koruyucu-önleyici bir çalışmadır. Program, farklı yerel yönetimlerde ve şehirlerde yaygınlaştırmak üzere; çocuk algısı, çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım ve istismarla mücadelede yetişkinlere düşen sorumluluklar gibi başlıklar içeriyor ve genişleyen yaygınlaştırma ekibi ile daha fazla yetişkine ulaşarak cinsel istismarla mücadeleyi büyütmeyi hedefliyor.

Atölye Başlıkları
  • Toplumda Süregelen Çocuk Algısı ve Çocuklara Yaklaşım
  • Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı
  • Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Çocuklar için Onay Kavramı
  • Cinsel İstismarın Tanımı ve Farklı Biçimleri
  • Cinsel İstismar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
  • Koruyucu-Önleyici Yaklaşım ve İyi Uygulama Örnekleri
  • Cinsel İstismarı Fark Etmek ve İstismara Müdahale Yöntemleri
  • Yetişkinlerin Cinsel İstismarla Mücadeledeki Sorumlulukları
  • Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Boyut
  • Yetişkin Seminerleri için Materyal ve Öneriler

İstismar ve bedensel söz hakları anlamında farkındalık uyandıran ve konuya merakı güçlendiren kuvvetli bir çalışma.
KATILIMCI

ÇOCUKLARIN BEDENSEL SÖZ HAKLARI YAYINLARI

GÖRSEL ÜRETİMLER

PODCASTLER

CİNSEL İSTİSMAR YAZI DİZİSİ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE “Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı
2018 yılı Mart ayında Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin öncülük ettiği ‘Çocuk Anlatır, Sen Dinle; İstismarı Önle!’ isimli kampanyayı hayata geçirdik ve cinsel istismarla mücadele için yerel yönetimlerin geliştirebilecekleri koruyucu ve önleyici çalışmalara bir örnek oluşturduk. Kampanya kapsamında 2018 yılı boyunca belediye çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı seminerler ve tam günlük eğitimler düzenledik. Kampanyanın ardından İstanbul ve Türkiye genelinden aldığımız yoğun talepler üzerine, çocukların bedensel söz, mahremiyet ve katılım haklarını odağa alan bir bakış açısıyla, yetişkinlerden yetişkinlere aktarılabilecek bir yaygınlaştırma programı modeli geliştirmeye karar verdik. 2019 yılı Ocak ayında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) Çocuk Fonu desteği ile yine Şişli Belediyesi ortaklığında 3’er gün sürecek 2 uygulayıcı atölyesi gerçekleştirerek çocukların bedensel söz haklarının tanımlandığı, tanındığı ve saygı gördüğü toplumsal bir yaklaşımı yaygınlaştıracak bir program modülü oluşturduk. Program kapsamında 2019 yılından bu yana farklı belediyeler ve belediye çalışanları aracılığı ile yaklaşık 3000 yetişkine ulaştık.
info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90