Skip to content Skip to footer
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak Mali İşler Uzmanı (Muhasebe Uzmanı) ekip arkadaşı arıyoruz.

GÖREV TANIMI:

Bölüm: Mali İdari İşler

Pozisyon: Mali işler Uzmanı (Muhasebe Uzmanı)

Kime Rapor Eder: Mali İdari İşler Koordinatörü

Kim Rapor Eder: İdari İşler Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, Proje Yöneticileri

TEMEL SORUMLULUKLARI:
 • Yapılan bağışları takip edilmesi, banka hareketleri ile mutabakatın sağlanması,
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması
 • Ayni bağış olarak gelen  ürünlerin makbuzunun kesilmesi ve satılan ürünlerin  İktisadi İşletmede muhasebe kayıtlarının  yapılması,
 • Üyelik işlemlerinin takibi, Üye aidat ödemelerinin takibinin yapılması gerekli muhasebe kayıtlarının atılması, fonzip sisteminin takip edilmesi
 • Dernek gelir ve giderlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması, belgelerin dosyalanması, mali müşavire kontrole sunulması
 • Banka işlemlerinin ve  dekontlarının (havale, EFT, repo alış/satış, faiz, fon alış/satış, cari, kur değerlemeleri) muhasebe kayıtlarının yapılması, banka mutabakatının yapılması
 • Aylık mizanların kontrolunun yapılması, Finansal Tabloların (Gelir Tablosu+Bilanço) hazırlanması,
 • Muhasebe kayıtları ile ilgili resmi defterlerinin tasdikinin sağlanması, basımının gerçekleştirilmesi ve noter muhafazasının sağlanması,
 • Başvurulan ve yürütülmekte olan projelere ait evrakların takibi, dosyalanmasının sağlanması,
 • Projelere ilişkin faturaların finans sitemine eklenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması ve dosyalanması
 • Gerçekleşen bütçenin, tahmini bütçe karşılaştırma tablosunun hazırlanması,
 • Satın alma süreçlerinin fatura ve sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Satın alma tekliflerinin ve sözleşmelerin arşivlenmesi,
 • Gider pusulalarının düzenlenmesi,
 • Haftalık ödeme taleplerinin toplanması, harcamaların ödenebilmesi için gerekli belgelerin toplanması ödeme onay sistemine girişlerin yapılması,
 • Kredi kartı harcamalarının kontrolü, belgelerin arşivlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin IK uzmanı ile koordineli sağlanması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi için finans koordinatörüne destek verilmesi
 • Muhtasar ve dernek beyannamesi için gerekli olan tüm belgelerin mali müşavire iletilmesi, Dernek beyannamesinin tamalanması,
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için Mali idari işler Koordinatörüne destek verilmesi
 • Vekaletname ve noter işlemlerinin takip edilmesi,
 • Finansal raporların hazırlanmasında finans koordinatörü ve proje yöneticilerine destek verilmesi
Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden  mezun  ya da yüksek lisans mezunu (Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe vb.)
 • En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,
 • Orta seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış  ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,
 • Dernekler mevzuatına ve finansal işlemlerine hakim ve bu alanda çalışmış olan,
 • Tercihen Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyim sahibi olan,
 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,
 • Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yatay Örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,
 • Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden

Adayların Türkçe özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını ve iş örneklerini konu satırında “Mali İşler Uzmanı İş Başvurusu” yazarak isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine e-posta göndermelerini rica ederiz.

Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2021, saat 18.00’dir.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90