Skip to content Skip to footer

Doğru Kelimeleri Kullanmak: Cinsel Şiddet Üzerine Haber Oluşturmak

Kitaba PDF olarak erişmek için kapağa tıklayın.

Kuruluşumuzdan beri gerçekleştirdiğimiz ve cinsel şiddet ile ilgili temel kavramlar/mitler üzerinden algı değişimini hedeflediğimiz eğitim projelerimizde, medyanın cinsel şiddet hakkında kullandığı habercilik dili çokça tartışılan bir alan oldu. Özellikle alandaki deneyimimize dayanarak cinsel şiddetten hayatta kalanı güçlendirici bir dil oluşturmanın, cinsel şiddettin yarattığı hasarı azaltmanın ön koşullarından biri olduğunu gördük ve görmekteyiz. Medyanın çoğunlukla bizim kırmaya ve dönüştürmeye çalıştığımız dili desteklediğine ve hayatta kalanın daha çok “kurban”, “çaresiz”, “savunmasız” gibi sıfatlarla tanımlandığına şahit olduk ve oluyoruz.

Cinsel şiddetle mücadelenin ilk aşamalarından biri bu algıyı sorgulatmak ve toplumda cinsel şiddetle ilgili bilinen mitleri ve yanlış inanışların değiştirilmesine ön ayak olmak. Geçen yıl başlattığımız “Dilimizi Dönüştürüyoruz:Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projesinin temel amacı farkındalığı artırma ve medya dilinde bu dönüşümün sağlanması idi. Bu yıl da “Öyle Değil Böyle: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” diyerek devam ettiğimiz medya atölyelerimizde, medya alanından yola çıkarak medyanın gücü sayesinde toplumun genelinde cinsel şiddet alanında “doğru kelimeleri kullanarak” bir dönüşüm sağlamayı ve daha eşitlikçi, hukukun üstünlüğünün altını çizen, toplumsal alanda her bireyin haklarına saygıyı öngören bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte, bu alandaki literatür eksikliğini gidermeye çalışarak, Kanadalı feminist örgüt, Femifesto‘nun “Use The Right Words” isimli kitabını geçen yıl yerelleştirerek çevirdik ve şimdi online olarak ulaşılabilir hale getirdiğimiz bu kılavuzun medya emekçilerinin yaklaşımını daha hak temelli bir noktaya taşıyacağını umuyoruz.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90