Skip to content Skip to footer

image003

Başta 140’a yakın kadın örgütünün oluşturduğu TCK 103 Kadın Platformu olmak üzere, çeşitli kadın ve çocuk derneklerinden, aile hekimlerine, avukatlardan, toplumun çeşitli kesimlerine, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet, 17 Kasım gecesi verdiği cinsel istismarcılara af ve istismarcıyla evlilik önergesini geri çekmek zorunda kaldı. Ancak, 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile TCK 103. maddesinin yeniden düzenlenmesi TBMM’nin 24 Kasım 2016 oturumunda onaylandı. Buna göre, maddeye 12 yaş kademelendirmesi getirilmiş oldu.

Yeni haliyle TCK 103.nolu madde, eski halinde olduğu gibi 15 yaş altı çocuklarda rıza aranmasını engellemektedir. Ancak bazı davalarda örneklerini gördüğümüz gibi bu yoruma yer vermeyecek şekilde, açıkça ifade edilmediği için yargıda farklı yorumlara yol açabilir. Dolayısıyla uygulamada 12-15 yaş arası çocuklarda rıza aranmasına yol açma tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 103. maddeye dair iptal kararlarında, farklı yaştaki çocukların istismardan farklı şekilde etkileneceği savı, 12-15 yaş arası çocuklar için ayrı bir kategori yaratılarak çözülmeye çalışılsa da; bu kategori bu yaş aralığındaki çocuklarda, mahkemelerde rızalarının sorgulanmasına ve “istismarcıyla evliliğe zorlanmasına” neden olabilir. Ne yazık ki hukuk tarihimiz, bazı mahkemelerin, bu yaş kategorisinin yokluğunda dahi 13 yaşındaki çocuklarda rıza arandığını gösteren örneklere sahiptir. 12-15 yaş arası çocukların cinsel istismara “rıza” gösterebileceğine, evlendirilebileceğine dair toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılması ise, zaten geri çekilen önerge ile kısmi siyasi onay gösterilmiş olan erken evliliklere kapı açma tehlikesini barındırmaktadır.

Bu onaylanan madde uygulamada rıza yaşının farklı yorumlanmasına ilişkin tehlikeler yaratabilir. Çünkü bu maddenin, 12 yaşından küçük çocuklara yönelik tecavüz suçunun cezasında artırım yapılmak için hazırlandığı öne sürülse de, madde ile yaş kademelendirilmesi yapılmakta ve cinsel ilişkiye rıza yaşının 12’ye düşürülmesinin kapısı aralanmaktır. Bunun sonucu olarak kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerinin yasal yolu açılabilir. Tek bir hâkimin bile bu maddeye dayanarak aldığı bir kararın içtihat olarak kabul edilmesi yolu ile yasalaşmasına bile gerek kalmadan, uygulamada rıza ve evlilik yaşının 12’ye indirilmesi çok kolaylaşacaktır. Adalet Bakanı’nın “küçüğün rızası ve ailenin onayı” ile yapılan veya yapılacak fiili evliliklere ilişkin sözleri de bu tehlikeye işaret ediyor. 15 yaş altı çocuğun rızası olamaz ve ailenin onayı suçlunun işlediği suçu örtbas edemez.

 

Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz:

 1. TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir: Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.
 2. Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir: Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur.
 3. Çocukların dini nikâh ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir ve dini nikâhla yapılan tüm evlilikler kayıt altına alınmalıdır: Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal ederek, çocukların dini nikâh adı altında cinsel istismarının ve aynı zamanda erkek çok eşliliğinin önünü açmıştır.

Bu gerekçelerle, TCK 103 Kadın Platformu olarak, bu maddedeki 12 yaş kademelendirmesinin uygulamada farklı yorumlara neden olabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, tüm milletvekillerini yukarıdaki ek taleplerimizin yasalaştırılması ve TCK 103’ün 15 yaş altı çocukların rızasından ve evliliğinden söz etmeyecek şekilde uygulanması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadın ve çocuk örgütleri olmak üzere tüm kamuoyunu, basın ve medya kuruluşlarını önümüzdeki süreçte uygulamanın ve yargı kararlarının takipçisi olmaya çağırıyoruz!

TCK 103 KADIN PLATFORMU, 25.11.2016 

 1. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
 2. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
 3. Aka-Der Kadın Faaliyeti
 4. Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
 5. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği
 6. Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları
 7. Ankara Feminist Kolektif
 8. Ankara Kadın Platformu
 9. Antalya Feminist Kolektif
 10. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 11. Antalya Kadın Platformu
 12. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
 13. Aydın Kadın Efeler Derneği
 14. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 15. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
 16. Bilgi Kadın
 17. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 18. BPW Türkiye – İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
 19. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
 20. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 21. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 22. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
 23. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
 24. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
 25. Datça Kadın Girişimi
 26. Demir Leblebi Kadın Derneği
 27. Demokratik Kadın Hareketi
 28. Disk Kadın Komisyonu
 29. Diyarbakır İş Kadınları Derneği
 30. Edirne Çocuk Hakları Derneği
 31. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)
 32. Edremit Demokrasi Platformu Kadınları
 33. Ege Kadın Buluşması Platformu
 34. Ekmek ve Gül Kadın Grubu
 35. Engelli Kadın Derneği – Enkad
 36. Erktolia
 37. Eşit Yaşam Derneği
 38. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
 39. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
 40. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
 41. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 42. EVKAD Adana
 43. Faaliyeti Durdurulan VAKAD’ın Emekçileri-düzeltme
 44. Federation of Business and Professional Women
 45. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
 46. Fethiye Kadın Platformu
 47. Filmmor Kadın Kooperatifi
 48. FKF’li Kadınlar
 49. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
 50. Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu
 51. Günebakan  Kadın Derneği
 52. Hevi LGBTİ Derneği
 53. IAW – International Alliance of Women
 54. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
 55. İlerici Kadın Derneği, Antalya
 56. İlerici Kadınlar Meclisi
 57. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
 58. İzmir Amargi
 59. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 60. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 61. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
 62. Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 63. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği
 64. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
 65. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 66. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 67. Kadın Çalışmaları Derneği
 68. Kadın Dayanışma Vakfı
 69. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
 70. Kadın Emeği Derneği
 71. Kadın Emeği Kolektifi
 72. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
 73. Kadın Koalisyonu
 74. Kadın Özgürlük Meclisi
 75. Kadın Partisi
 76. Kadın Yazarlar Derneği
 77. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 78. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
 79. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
 80. Kampüs Cadıları
 81. KAOS GL Derneği
 82. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 83. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 84. Karya Kadın Derneği
 85. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
 86. Kazdağlı Kadınlar
 87. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
 88. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği
 89. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu
 90. KESK Kadın Meclisi
 91. Keskesor  LGBT
 92. Kırmızı Biber Derneği
 93. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 94. Kocaeli Kadın Platformu
 95. Koza Kadın Derneği
 96. Lambda İstanbul
 97. Lezbiyen Biseksüel Feministler
 98. Mardin Ortak İşbirliği Kadın Derneği
 99. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
 100. Marmara Grubu Vakfı
 101. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
 102. Mersin 7 Renk LGBT Derneği
 103. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 104. Mor Çetele
 105. Mor Dayanışma
 106. Mor Pusula
 107. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 108. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 109. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
 110. Özgür Genç Kadın
 111. Özgür Renkler Derneği
 112. Pembe Hayat LGBTT Derneği
 113. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 114. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
 115. Sosyalist Kadın Meclisleri
 116. SPOD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 117. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
 118. TCK 103 Kadın Çalışma Grubu
 119. TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
 120. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
 121. Toplumcu Kadın Psikologlar
 122. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
 123. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
 124. Türk Kadınlar Birliği
 125. Türk Kadınlar Konseyi
 126. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
 127. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 128. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 129. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
 130. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 131. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
 132. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 133. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
 134. Yeni Demokrat Kadın
 135. Yeryüzü Kadınları
 136. Yeşil Feministler
 137. Yoğurtçu Kadın Forumu
 138. 17+ Alevi Kadınlar
 139. 5 Harfliler

 

 

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90