Skip to content Skip to footer
CİNSEL ŞİDDET KAVRAM TARTIŞMALARI 3:
CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLARAK; LUBUNCA

20-06-2016 LUBUNCA

Sunum: CŞMD kimlerden oluşur ve neler yapar; cinsel şiddet türleri; LGBTİlerin medyada temsili; bazı tartıştığımız kavramlar; bir cinsel şiddet biçimi olarak heteroseksizm; cinsel şiddetle mücadele yöntemi olarak lubunca.

Lubunca ve LGBTİ+lerle ilişkisi: Cinsel şiddet mevzusunda bir şeyleri görünür kılmaya çalışıp bir yandan var olduğunu bildiğimiz ama toplumda farklı aksettirilen cinsel şiddet biçimlerini tartışırken; LGBTİ’lerin maruz kaldığı cinsel şiddet biçimlerini özel olarak da konuşmaya tartışmaya açmak gerekli.

Lubunca daha çok güvenlik bazlı bir dildir. Trans kadınların kendi aralarında kullanma ihtiyacından kaynaklı olarak daha güvenlikli yaşayabilmeleri için üretilmiştir. Örneğin iki trans kadının sadece yolda yürümesi bile polis için gözaltına alma sebebi olabiliyor. Dolayısıyla trans kadınların en basitinden yolda yürüdüklerinde ve polisin geldiğini gördüklerinde bu durumdan birbirlerini haberdar etmeleri esnasında bile çok dikkatli olmaları gerekiyor. Karşıdan polis geliyor demek bile başka bir şiddete kapı aralayabilir. Lubunca ,tüm bu şiddet biçimlerine karşı bir mücadele yöntemi.

Hayatta kalanların kolektif bir yaşam içerisinde birbirlerini korudukları dayanışma içerisinde birbirlerine güç verdikleri, güçlendikleri bir araç. Ayrıca lgbti+’lere  yönelik görünmez kılınan cinsel şiddet biçimlerini görünür kılma misyonu var.

Günlük yaşamda cinsel şiddetle mücadele yöntemleri neler olabilir:

* Cinsel şiddetle mücadele yönteminde esas olan sadece birilerini değiştirmek değildir. Haftanın 3 günü bir etkinliğe gidip sen-ben-bizim oğlan bir şey anlatmaktansa bu durumu genele yaymaya çalışıyorum. Sabah uyandığımda annemle babamla politika yapıyorum. Minibüse biniyorum. Minibüste bunun mücadelesini veriyorum.  Günlük yaşamdaki mücadele çemberi bu şekilde büyüyor. 

* Mevzu bir şekilde insanların fikrini değiştirmek değil. Benim güçlü olduğumu, bizim güçlü olduğumuzu ve maruz bırakıldığımız şiddeti kabul etmediğimizi çevremize duyurmak aslında. Bizim yaşama hakkımıza engel olamayacaklarını ifade etmek önemli. Herkes, “ gayler çok tatlı ” diye gezsin istemiyorum.

* LGBTİ+ler tek bir kitle değil. Tıpkı heteroseksüellerin farklı kimliklere, farklı sosyal statülere ve  farklı etnik kimliklere sahip olması gibi. Çok inançlı olan da var, çok mutaassıp olan da var. İçimizde dindar bir aileden gelen ama dindar olmayan birçok insan da var. Hepimiz belli bir erişkinlikten sonra kendimizi sorgulamaya başlıyoruz ve kendi doğrularımızı kendimiz belirliyoruz.

* Çok katı bir kimlik farklılığı yok toplumda sadece muhafazakârlık çok yaygın. Çok modern gördüğümüz, çok cumhuriyetçi gördüğümüz bir sürü aile var mesela ve şiddet derecesinde katılar. Daha dindar veya muhafazakar görünümlü bazı aileler de, o kadar katı olmayabiliyorlar. Yani çok keskin ayrımlar yok burada. Memlekette etiketle uygulamanın altında ne olduğu arasında ciddi bir farklılık var. Farklılıklara açık olup olmamakla ilgili bir durum bu. Farklılıklara açık olmayan birçok LGBTİ+ de var. Sorgulamaya açık olmak veya farklılıklara açık olmak tamamen kimliklerden bağımsız bir durum.

Bunuyapabiliriz kampanyası da aslında yapabileceğimiz bir sürü şeyin altını çizmemiz için var. Ben gündelik hayatımda küçük de olsa bir şey yaparak bir şeyleri değiştirmek için uğraşabilirim, didinebilirim, bunu da sizinle paylaşabilirim. Siz de yapın hep beraber yapalım demek. Çünkü hakikaten damlaya damlaya okyanus oluyor. Örneğin şu an yasalar oldukça iyi fakat uygulamalar yetersiz çünkü yetkililer yasayla getirilenin tam tersini ifade ediyor. Yalnızlaştırılma ve şiddetle, bireysel direniş ve tepkilerimizi biraraya getirerek mücadele edebiliriz.

* Hukuken elbette ki değişmesi gereken düzenlemeler var oysa TCK’ da çok önemli değişiklikler yapıldı. Yasal düzenlemeler, kadın cinayetlerini azaltmadı. Kadın cinayetlerinde ciddi cezalar var artık ama bu durum kadın cinayetleri oranının fazlalığını değiştirmiyor. O zaman biz sistem değişmeli mi demeliyiz? . Bizim yasaların dönüştürülmesi dışında yapabileceğimiz başka şeyleri konuşmamız lazım. Küçük dünyalarımızda kendi hayatlarımızda bir şeyler yapabiliriz.

* Trans onur yürüyüşü yasaklanmasına rağmen yapılan basın açıklaması çok güzeldi. LGBTİ+’lerin her biri ayrı onur yürüyüşüdür. Sadece var olarak bile önemli bir şey yapıyoruz. Ana akım söylemin beyaz, Sünni, erkek, militarist; yani güçlü olanın dışında kalan her türlü bireyin varlığı sistemin oturmaması için bir direnme noktası. Dolayısıyla annenle girdiğin en ufak bir tartışma bile bir şeyleri değiştirebilme gücüne sahip. Bir taraftan, dışarıda insanlarla konuşmanın ne kadar zor olduğunu, gittikçe kutuplaştırılarak daha da zorlaştığını düşünürsek, iletişim kurmanın ne kadar önemli bir mücadele biçimi olduğunu da görebiliriz.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90