Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği;  cinsel şiddet suçlarında cezasızlığı ve adaletsizliği önleyecek-azaltacak çalışmaların gelişitirilmesine yönelik yasal değişikliklerin ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, süren çalışmalara destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeylerde eylem ve farkındalık kampanyaları düzenler. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ve şiddeti besleyen ayrımcılıkların son bulması için, karar mekanizmalarını etkileyecek kurum ve kişilerle görüşür, basın ve sosyal medya kanallarıyla kamuoyu yaratır, diğer örgütlerle birlikte kampanyalar düzenler. Cinsel şiddet konusunda sessizliğin kırılması için farkındalık artırıcı tartışmalar, paneller, sempozyumlar düzenler, basılı/online materyaller ve yayınlar üreterek yaygınlaştırır.

Neler Yapıyoruz?

 • Üyesi olduğumuz İstabul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformunda yer alan kadın ve LGBTİ+ örgütleri ile birlikte, “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’yle ilgili Gölge Rapor hazırlanması için ortak çalışma yürüttük.

– Gölge raporu buradan okuyabilirsiniz.

 • 2016 yılında meclis’te kurulan “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması Ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun yayınladığı raporda,  TCK’nın 103 ve 104. maddelerinde çocuklara yönelik cinsel suçların değerlendirilmesi ile ilgili bir kısımda, rıza yaşı ve failin çocukla evlendirilmesi tehlikeleri söz konusuydu. Bu maddenin tartışılmasında savunuculuk yapabilmek için Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı, KADAV ile birlikte TCK 103 Çalışma Grubu’nu kurduk. 130’dan fazla kadın örgütünden, çocuk derneklerine, aile hekimlerinden avukatlara toplumun çeşitli kesimlerinden, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet 17 Kasım gecesi verdiği önergesini geri çekmek zorunda kaldı.

– Yayınladığımız ortak basın bildirilerini aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

 1. Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!
 2. Çocuk İstismarı Yasa Taslağı ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!
 3. Yeni Onaylanan TCK 103 Düzenlemesi Uygulamada 12-15 Yaş Arasında Rıza Aranma Tehlikesi Yaratabilir!
 • Futbol alanında üretilen cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel şiddet söylemlerine karşı 2016 yılından bu yana suç duyurularında bulunuyor, açılan davaları takip ediyor; panel, sempozyum ve kampanyalar yürütüyoruz.

– 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 2 gün süren  “Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu”nda neler konuşulduğunun özetini burada bulabilirsiniz.
– Fare Network’ün her yıl Ekim ayında organize ettiği futbolda ayrımcılığa karşı
uluslararası bir kampanya olan #FootballPeople Eylem Haftaları’na 2016’dan beri 3 yıldır katılıyoruz. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Diğer bildirilerimizi aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.
– Basın Bildirisi:
Sporda Şiddeti Önlemede Bakış Açısı Bir Türlü Değişmiyor
Basın Bildirisi: Sivasspor’un transfer haberiyle ilgili açıklamamızdır
– Basın Bildirisi: ‘Tecavüz Marşı’ davasında yargılama yapacak mahkeme bulunamıyor
– Basın Bülteni: #FootballPeople Eylem Haftası Başladı!
– Basın Bildirisi: Tehditleri ve hedef gösterilmeyi kabul etmiyoruz!
– İmza Kampanyası ve Suç Duyurusu: Futbolda cinsiyetçi ayrımcılığa ve cinsel şiddete son!
– Basın Bildirisi: Futbolu ve sporu seviyoruz. Futbolda cinsiyetçi şiddete dur diyoruz !
FUTBOL KULÜPLERİNE YÖNELİK TALEP VE ÖNERİLERİMİZ
– Basın Bildirisi: HAYIR! Takım böyle tutulmaz…
Futbolda cinsiyetçi şiddete karşı dayanışma çağrısı

 • Hayvanlara yönelik şiddetin kabahatler kanunundan çıkarılıp suç kapsamına alınması için savunuculuk çalışmaları yürüyor; cinsel şiddet davalarına müdahillik talebinde bulunuyor, davaları takip ediyoruz.
  – Hayvana cinsel şiddet uygulayan faillere ertelemesiz hapis cezası talebimizle ilgili basın bildirimizi buradan okuyabilirsiniz.
  – 2018 Temmuz ayında görülen “Yavru Kediye Tecavüz” davasının ilk duruşmasında, davaya katılma talebimiz, talepte bulunan hayvan hakları dernekleri ile birlikte kabul edildi. Üçüncü duruşmada, hayvana tecavüz yasalarda suç olarak tanımlanmadığı için, tutuklu yargılanan fail tahliye edildi.
  Yavru Kediye Tecavüz Davası Ortak Basın Açıklaması
ŞURADA PAYLAŞ: