Öyle Değil Böyle:
Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik & Cinsel Şiddetle Mücadelede Onay Kültürünü Yaygınlaştırma ve Farkındalık Çalışmaları

Proje Dönemi: Ocak – Aralık 2019
Proje web sitesi: oyledegilboyle.org

Şiddetin özel alan içinde düşünülmesi ve gündelik hayatımıza sirayet etmesi, en temel toplumsal sorunlarımızdan biri. Bu toplumsal sorunu ve yansımalarını evde, okulda, sokakta, işte, kısacası sosyalleşilen her yerde yaşıyoruz, tanık oluyoruz ve maruz bırakılıyoruz. Tüm bunların yansıdığı medya ise toplumsal ahlakı yeniden üreten ve oradan beslenen, maruz bırakılanı suçlayan/utandıran bir dil benimseyerek şiddeti olağan, aynı zamanda görünmez kılabiliyor. Medyada üretilen haber dili de çoğu zaman hem failleri hem de şiddete maruz bırakılanları farklı biçimlerde damgalayarak hak ihlallerine yol açıyor.

Medyanın kamuoyu yaratma ve kanaat oluşturma gücü düşünüldüğünde, bahsi geçen bu şiddettin toplumda hızla genelleşmesi kaçınılmazdır. Bize göre cinsel şiddeti meşrulaştıran, şiddete maruz bırakılanı suçlayan/yargılayan bir anlayış yerine, onay kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan, cinsel şiddeti görünürleştiren ve suç olduğunu vurgulayan, hayatta kalanı güçlendiren ve haklarını gözeten içerikler üretmek medyanın başat sorumluluklarıdır. Medya, üretimlerinde etik ilkelere olan bağlılıklarını gözden geçirerek  yanlış inanışları ve klişeleri sorgulamalı, hem topluma örnek olmalı hem de toplumsal dönüşümün parçası olmalıdır. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak bizler 2019 yılında da “Öyle Değil Böyle” diyerek medya üretimlerinde şiddetsiz ve hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesine, toplumsal farkındalığın artmasına ve onay kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Projenin Amaçları:
  • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal algıyı değiştirmek, şiddet dilini dönüştürmek, tecavüz kültürünü besleyen yaygınlaşmış kanaatlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve onay kültürünü yaygınlaştırmak.
  • Medyanın cinsel şiddeti yeniden üreten, hayatta kalanı kurbanlaştıran, güçsüzleştiren ya da suçlayan, haklarını ihlal eden yazılı ve görsel dilinin hak temelli bir habercilik doğrultusunda dönüşmesine katkıda bulunmak.
  • Medya kuruluşlarının cinsel şiddet haberlerini izleyerek kullandıkları yanlış dil ve görselleri raporlamak ve doğru yönde değiştirmek üzere işbirliğine çağrı yapmak.
  • Hayatta kalanı kurbanlaştıran ve maruz bırakıldığı şiddeti tekrar hatırlatan, haklarını ihlal eden yanlış görsellerin yerine hayatta kalan kişinin haklarını, esenliğini göz önünde bulunduran, destekleyici ve güçlendirici görsellerden bir havuz oluşturmak.
  • Hayatta kalanları desteklemek, onlarla dayanışmak, sağaltımlarına katkıda bulunmak ve toplumsal algıyı da bu yönde dönüştürmek.
Planlanan aktiviteler:

Yukarıda saydığımız amaçlara ulaşmak üzere 2019 yılında Öyle Değil Böyle projesinde bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz:

  • Kampanya: “Onay”, “Onay Kültürü” ve “Mağdur Suçlayıcılık” konularına odaklanarak cinsel şiddet üzerine oluşmuş mitleri yıkmak amacıyla, cinsiyet eşitliği perspektifine sahip, kamuoyunda tanınan kişilerle kurduğumuz iş birliği ile bir kampanya düzenleyeceğiz.
  • Görsel Arşiv: Güçlendirici, maruz bırakılanın iyiliğini ve haklarını gözeten görsellerin yer aldığı bir medya görsel havuzu oluşturup medya kuruluşlarının ve haber yazan diğer kişilerin kullanımına açacağız.
  • Medya İzleme: Medya kuruluşlarının cinsel şiddet haberlerini takip edip, yanlış dil ve görselleri tespit ederek doğru yönde değiştirmek üzere hem görsel arşivi kullanmaya hem de atölyelerimize katılmaya yönelik iş birliği çağrısında bulunacağız.
  • Hak Temelli Habercilik Atölye ve Seminerleri: Medya ve İletişim fakültesi öğrencilerine, medya profesyonellerine ve yurttaş haberciliğiyle uğraşan herkese yönelik cinsel şiddet alanında hak temelli habercilik atölyeleri ve seminerleri gerçekleştireceğiz.
  • Özbakım görselleri: Hayatta kalanı güçlendiren, dayanışmacı ve sağaltıcı görsel materyaller üreteceğiz.

 


PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü: Özge Karlık

Atölye Kolaylaştırıcısı: Şehlem Kaçar

İçerik: CŞMD Ekibi

Kampanya Sorumlusu: Begüm Baki

Sosyal Medya: İrem Öztürk

Medya İzleme: Begüm Baki

Görsel Tasarım: Büşra Erinkurt, Özge Özgüner

Görsel Arşiv: CŞMD ve Gönüllü Ekibi

Proje ve Görsel Arşiv Web Uygulama: Özge Özgüner

Video Editing: Özge Özgüner


Bu proje Almanya ​Federal Cumhuriyeti Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın fonuyla Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenmektedir.

* Burada dile getirilen görüşler Rosa Luxemburg Vakfı’nın resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

This post is also available in: English