Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı

Proje dönemi: Ocak – Temmuz 2019

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, cinsel istismarın önlenebilir bir sorun olarak gördüğümüzü ve istismarla mücadelede hepimizin sorumlulukları olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Ebeveynlerle, öğretmenlerle, sağlık sunucularla, toplumun her kesiminden yetişkinlerle bu konuları konuşmadan; sadece çocukların eğitilmesini öneren bir yaklaşımının istismarı önlemede yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla yola çıkarak 2018 yılı Mart ayında Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin öncülük ettiği ‘Çocuk Anlatır, Sen Dinle; İstismarı Önle!’ isimli kampanyayı hayata geçirdik ve cinsel istismarla mücadele için yerel yönetimlerin geliştirebilecekleri koruyucu ve önleyici çalışmalara bir örnek oluşturduk. Kampanya kapsamında 2018 yılı boyunca belediye çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı seminerler ve tam günlük eğitimler düzenledik.

Kampanyanın ardından İstanbul ve Türkiye genelinden aldığımız yoğun talepler üzerine, çocukların bedensel söz, mahremiyet ve katılım haklarını odağa alan bir bakış açısıyla, yetişkinlerden yetişkinlere aktarılabilecek bir yaygınlaştırma programı modeli geliştirmeye karar verdik. 2019 yılı Ocak ayında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) Çocuk Fonu desteği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile yine Şişli Belediyesi ortaklığında 3’er gün sürecek 2 uygulayıcı atölyesi gerçekleştirmeyi ve çocukların bedensel söz haklarının tanımlandığı, tanındığı ve saygı gördüğü toplumsal bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Atölye Başlıkları
 • Toplumda Süregelen Çocuk Algısı ve Çocuklara Yaklaşım
 • Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı
 • Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Çocuklar için Onay Kavramı
 • Cinsel İstismarın Tanımı ve Farklı Biçimleri
 • Cinsel İstismar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Koruyucu-Önleyici Yaklaşım ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Cinsel İstismarı Fark Etmek ve İstismara Müdahale Yöntemleri
 • Yetişkinlerin Cinsel İstismarla Mücadeledeki Sorumlulukları
 • Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Boyut
 • Yetişkin Seminerleri için Materyal ve Öneriler
PROJENİN HEDEFLERİ
 • Okul psikolojik danışmanları, eğitimciler, çocuk çalışanları ve meslek uzmanlarına yönelik; çocuk algısı ve çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım gibi konuları içeren bir yaygınlaştırma programı hazırlamak
 • Katılımcılar üzerinde; çocuk algısı, istismar kavramına yaklaşım ve istismarın önlenmesi için yetişkinlere düşen sorumluluklar konularında tutum ve davranış değişikliği yaratabilmek
 • Atölyeye katılan eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının; ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla çalışan yetişkinlere yönelik olarak bilgilendirici ve farkındalık artırıcı seminerler düzenleyebilecek yaklaşım, donanım ve materyale ulaşmalarını desteklemek
 • Uygulayıcı atölyesine katılan eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının kendi çalışma alanlarında uygulayacakları eğitim ve seminer çalışmaları aracılığı ile; çocukların bedensel söz haklarının tanımlandığı, tanındığı ve saygı gördüğü toplumsal bir yaklaşımın yaygınlaşmasına katkı sunmak
 • Uygulayıcı atölyesine katılan eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının; cinsel istismar sonrası hukuki sorumluluklar ve çocuklara yaklaşım konusunda kapasitelerini ve dayanışma ağlarını güçlendirmek
 • Uygulayıcı atölyesine katılan eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının; bulundukları kurumlar içerisinde çocuk bedenine saygı duyan, çocukları birey olarak gören bir istismar önleme planı yapmalarını teşvik etmek
 • Projeden elde edilecek deneyimler sonucu; alanda çalışan diğer eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının yararlanabileceği çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklar oluşturmak

PROJENİN HEDEFLENEN ÇIKTILARI
 • Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla çalışan yetişkinlere yönelik; bilgilendirici ve farkındalık artırıcı atölye ve seminerler düzenleyebilecek yaklaşım, donanım ve materyale sahip 40 yeni uygulayıcı
 • Katılımcıların uygulayıcı atölyesi sonrasında yürüteceği 20 yeni atölye/seminer çalışması
 • 20 yeni atölye/seminer çalışması aracılığı ile dolaylı olarak ulaşılacak 300 yetişkin
 • Alanda çalışan diğer eğitimcilerin ve meslek uzmanlarının yararlanabilmeleri üzere hazırlanacak bir “cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım” kılavuzu
 • Farklı yerel yönetimlerde ve şehirlerde yaygınlaştırmak üzere; çocuk algısı ve çocuk katılımı, çocukların bedensel söz hakları, cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşım gibi konuları içeren hazır bir yaygınlaştırma programı modülü

PROJE EKİBİ

Koordinasyon: Nurgül Öztürk
İçerik ve Uygulama: Nurgül Öztürk, Ceren Suntekin
Görsel Tasarım: Ceren Suntekin, Özge Özgüner

* Bu proje, Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) Çocuk Fonu kapsamında desteklenmektedir. Projenin tüm içeriğinden Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın görüşlerini yansıtmaz.

This post is also available in: English