Skip to content Skip to footer
 
Cinsel şiddet önlenebilir! Mücadele sorgulamak ve değiştirmekle başlıyor!

Cinsel şiddet ve istismarın azalması için toplumda yanlış bilinenleri değiştirmek, koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için yürüttüğümüz “Değişim Benimle Başlar” atölyeleri 2017 yılından bu yana devam ediyor. 

Atölyelerin amacı: 

5 farklı modülden oluşan atölyelerin değişim hedefleri ve hedef kitleleri birbirinden farklılık gösterse de atölyeler temelde katılımcıları cinsel şiddet ve türleri konusunda bilgilendirmek, cinsel şiddetle mücadelede yapabilecekleri olduğunu fark etmelerini sağlamak ve cinsel şiddetin önlenebilir olduğuna dair inançlarını arttırarak bireysel davranış değişiklikleri ve kurumsal olarak harekete geçme motivasyonu sağlamaktır. Atölyeler yetişkinlere yöneliktir ve ücretsizdir.

 • Atölyeler 6 saat süreli, yüz yüze ya da çevrimiçi uygulanabilir.
 • Atölyeler kurum/grup başvurularına açıktır.
 • Atölyelerde katılımcı sayısı min. 15 – max. 25 tir.
 • Modüller birbirinin devamı niteliğinde değildir.
0
ŞEHİR
0
GRUP
0
KATILIMCI
Modül.1FLÖRT ŞİDDETİ VE GÜVENLİ İLİŞKİLER
İçerikFlört şiddeti; tanımı ve biçimleri, kavramlar, toplumdaki yaygın mitler, güvenli ilişkinin özellikleri, koruyucu-önleyici yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri
Hedef KitlePsikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat  gibi gençlerle çalışan meslek uzmanları, saha çalışanları  (STK, RAM, Belediye çalışanları)
Modül.2CİNSEL İSTİSMARA KORUYUCU ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM
İçerikCinsel istismar; tanımı ve biçimleri, çocuklarla çalışırken hak temelli yaklaşım, çocuklar için onay ve sınır kavramları, koruyucu-önleyici yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri
Hedef KitlePsikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi çocuklarla çalışan meslek uzmanları, saha çalışanları (STK, RAM, Belediye çalışanları)
Modül.3CİNSEL ŞİDDET, KAVRAMLAR VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
İçerikToplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddet; tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki yaygın mitler, cinsel şiddet sonrası destek, güçlendirici dil ve yaklaşım
Hedef KitlePsikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat gibi hayatta kalanlarla çalışan meslek uzmanları, saha çalışanları  (STK, Belediye çalışanları)
Modül.4HAYVANA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE*
İçerikAyrımcılık biçimleri, türcülük, hayvana yönelik cinsel şiddetin tanımı ve biçimleri, toplumsal algı ve kavramlar, hayvan özgürlüğü, hak temelli yaklaşım, mücadele ve sorumluluklar
* Bu modülümüz HAKİM (Hayvan Hakları İzleme Komitesi) iş birliğiyle yürütülmektedir.
Hedef KitleGenel
Modül.5CİNSEL ŞİDDET ALANINDA HAK TEMELLİ HABERCİLİK
İçerikToplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddete yönelik mitler, hak temelli habercilik, güçlendirici dil ve yaklaşım, cinsel şiddeti haberleştirme, doğru dil kullanımı ve medyanın sorumluluğu
Hedef KitleMedya çalışanları, Medya ve iletişim öğrencileri
Bu tarz eğitimlerin devamlılığı ve daha geniş bir kesime hitap edilmesiyle, uzun vadede şiddet olaylarının azalmasında etkili olacağına inancım daha da arttı. atölye katılımcısı
Atölyelere başvurmak için;

  Gönderdiğim verilerimin toplandığını ve saklandığını kabul ediyorum.

  DEĞİŞİM BENİMLE BAŞLAR YAYINLARI

  GÖRSEL ÜRETİMLER

  VİDEOLAR

  10 MADDE KARTLARI

  info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90