Skip to content Skip to footer

Ertelenen 4. Olağan Genel Kurul Toplantımız 30 Mart 2021 SALI günü saat 11.00’da dernek merkezimizde gerçekleşecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve kabulü
6) Yönetim Kurulunun İbrası
7)Dernek Organlarının Seçilmesi
8)Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış
Tüm üyelerimize ve kamuoyuna
Duyurulur

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90