Skip to content Skip to footer

Beşiktaş Spor Kulübü’nü ve tribünlerde cinsiyetçi eylemler üreten tüm kulüpleri kınıyoruz!

Mayıs 2016’da “Futbolu ve sporu seviyoruz. Futbolda cinsiyetçi şiddete dur diyoruz!” başlıklı deklarasyonumuza desteklerini belirten ve bizimle bu konuda kolektif, somut çalışmalar üretmek için hazır olduklarını vurgulayan iki kulüpten biri Beşiktaş olmuştu. Şimdi 2018 yılında geriye dönüp baktığımızda, ülkedeki köklü kulüplerin bile kurumsal anlamda tribünlerde üretilen cinsiyetçi şiddet diline, kadınlara-LGBTİ+lara yönelik aşağılama ve ayrımcılığa, cinsel şiddet ve tecavüz mesajı içeren slogan ve ritüellere yönelik bir arpa boyu yol almadıklarını üzülerek görüyoruz. Yok ettiğiniz kendi prestijiniz, zarar verdikleriniz bu ülkede yaşayan kadınlar, çocuklar, LGBTİ+lar, etnik kökeni farklı olanlar ve hepimiziz…

Beşiktaş Kulübü’nü 2 Aralık 2018’de Galatasaray maçı sonrası kendi stadında kına müziği çalarak on binlerce taraftarı ile metaforik gerdeğe girme mizanseni yarattığı ve dünyanın en seviyesiz ve cinsiyetçi eylemlerinden birine imza attığı için KINIYORUZ! 

Hiçbir spor kulübü tarihiyle, aidiyetiyle, taraftar kültürü ile veya seviyeli kulüp olmakla, saygıdeğer olmakla övünmesin. Şiddet diliyle arasına mesafe koymayan, cinsiyetçi şiddet dilini gerekçelendiren, suç işleyen, suça teşvik eden, tecavüz kültürünü besleyen hiçbir kurum saygıdeğer değildir. Dahası bu ülkede şiddeti, eşitsizliği ve ayrımcılığı üreten mekanizmanın parçalarıdır. Tolere ettiğiniz, gerekçelendirdiğiniz, hatta üreteni olduğunuz o pankartlar, sloganlar, ritüeller, o marşlar; bu ülkede erkek şiddetinin yaygın kültür haline geldiği acınası durumun ana kaynaklarıdır.

Tüm kulüplere “artık yeter” diyoruz! Ürettiğiniz şiddeti basite almıyoruz, saçma, trajikomik veya ‘ergence’ bulmuyoruz. “Alt tarafı şarkı, alt tarafı slogan” demiyoruz. Bu algı ve tribünlerde gitgide yayılan taraftar kültürünün; kadınların her gün öldürülmesine, kaçırılmasına, taciz ve tecavüze maruz bırakılmasına, kınalı düğünlü çocuk evliliklerine, aşağıladığınız tüm kimliklere yönelik şiddetin onlarca kat artmasına sebep olduğunu iyi biliyoruz. 

Yarattıkları değerlerle çok övünen spor kulüplerini ürettikleri şiddet dilini görmezden gelmeyi bırakmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz!

Hak Temelli Yaklaşımın dijital bir zemin ve sosyal medya aracılığı ile küreselleştiği bu çağda, kendini sorgulamayan hiçbir kurum, hiçbir camia “halkın bir kısmını aşağılayarak” prestijini sürdüremeyecek, ayakta kalamayacak. Yasal yollara başvurma hakkımız da dahil, bizler de bu eylemleri unutmayacak ve unutturmayacağız.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
12 Aralık 2018

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90