Destek Sistemi Nerede?

Proje Dönemi: Şubat – Kasım 2018
Proje web sitesi: www.csdestek.org
Cinsel Şiddet Destek Sistemi; cinsel şiddete maruz bırakılan bireye destek veren yakınlar veya hizmet veren meslek uzmanlarından oluşan ağdır.

İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un desteğiyle yürütülen Destek Sistemi Nerede? Projesi; cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin “Cinsel şiddete maruz kaldım, ne yapmalıyım?, Kimlerden, hangi kurumlardan destek veya hizmet alabilirim? Nerelere, nasıl başvurabilirim?” gibi sorularına cevap vermeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında; İstanbul’da cinsel şiddet başvurularına hizmet veren kurumların hizmet haritasının çıkarılmasının yanı sıra, şiddet vakası sonrası kurumlara başvuruda izlenecek yol ve şifa bulma aşamasında güçlendirici bilgilerin bulunduğu bir web sitesi oluşturulacak. Projenin öncelikli amacı, cinsel şiddet yaşayan kişilerin hakları olan destek ve hizmete ulaşabilmelerini kolaylaştırmak. Tüm şiddet türlerine, hatta bazı durumlarda çok farklı ihtiyaçlara bir arada hizmet veren kurumlar arasında cinsel şiddete özel kurumların ve verilen hizmetlerin ayrışması ve daha kolay ulaşılabilir olması hedefleniyor.

Mevcut durum; Cinsel şiddet, bireysel ve toplumsal ölçekte “iyi olma” durumumuzu derinden etkileyen bir konu ve bu şiddetten hayatta kalanların desteklenmesi çok önemli bir ihtiyaç. Cinsel şiddet olaylarından sonra toplumda en çok “faile verilecek ceza” tartışılıyor ve buna odaklanılıyor. Oysa cinsel şiddet suçlarında cezasızlığın önlenmesi gibi bir çok sorunun çözümü; şiddete maruz bırakılan kişilerin desteklenerek şiddeti suçlanmadan ve utandırılmadan beyanedebilmeleri, mevcut mekanizmalara başvurabilmeleri, hakları olan hizmet ve desteğe erişmeleri ve bu şekilde ihtiyaçları hak temelli bir odakta karşılayabilen bir sistemin  oluşmasını zorlamakla mümkün.

Türkiye’de Tecavüz Kriz Merkezi, Cinsel Şiddet Danışma Merkezi, Cinsel Şiddet Acil Başvuru Hattı gibi, cinsel şiddete maruz bırakılanlara özel hizmet veren kurumlar bulunmamakta.
Mevcut kurumlarda cinsel şiddet adına verilen destek hizmetlerinin kapsamı ve niteliği tam olarak bilinmemekte. Meslek uzmanları ve hizmet sağlayıcılar arasında koruyucu-önleyici
yaklaşım eksikliği ve bilgi yetersizliği de olabiliyor. Cinsel şiddetin toplumda algılanışı, erkek-egemen anlayış, tecavüz kültürü, mağdur-suçlayıcılık, damgalama gibi koşullar yok sayılarak gizlilik ihlali, ikincil travma riski ve eksik raporlama gibi çeşitli hak ihlalleri de oluşabilmekte. Bu tabloda kişiler nereye ve nasıl başvurabileceklerini el yordamıyla ve kendi imkanları dahilinde aramak durumunda kalıyorlar. Cinsel şiddetten mağduriyet yaşayan kişiler olarak, toplumda ve çevremizde destek göremediğimiz koşullarda bu yardım arama sürecini gizli gizli yürütmek durumunda kalabiliyoruz. Cinsel şiddet sonrası destek arayışımızda farklı kaynaklardan farklı ya da yetersiz bilgiler elde edebiliyoruz. Elde ettiğimiz bilgilerle pratikte karşılaştığımız uygulamalar örtüşmeyebiliyor. Eğer farklı koşullarımız, kimliklerimiz veya ihtiyaçlarımız varsa (örneğin engelliysek, mülteciysek, yabancıysak, LGBTİ+ysek, öğrenciysek, mahkumsak vs.) bize koşullarımızla ilgili daha fazla yardımcı olabilecek kurumları bulamayabiliyoruz.

Projenin Amaçları:
 • Mevcut sosyal destek sistemi içerisinde cinsel şiddete özel destek ve hizmetlerin görünür hale gelmesi ve böylelikle ihtiyaç sahipleri tarafından daha kolay erişilebilir olması

 • Cinsel şiddetten hayatta kalanların hizmet ve destek başvuruları ile ilgili bilgilendirici materyallerin güçlendirici bir dille oluşturulması ve yaygınlaşması

 • Mevcuttaki birimlerin cinsel şiddete özel hizmet niteliği ve kapasitesinin veri olarak görülebilmesi

 • Çeşitliliği olan ihtiyaçlara cevap verebilecek kurumların, ihtiyaç sahipleri tarafından daha erişilebilir olması

Projenin Çıktıları:
 • CŞMD bu proje sonunda, İstanbul içerisinde cinsel şiddet ve cinsel istismar konularında hizmet sağlayan hastane, adliye, baro komisyonu, adli tıp kurumu, emniyet birimi, sosyal hizmet merkezi gibi yüzlerce birimden oluşan sivil ve kamu kurumlarına ait bir hizmet haritası çıkaracak.

 • Haritanın bulunduğu web sitesinde, başvuru süreci ve sıkça sorulan sorulara ilişkin bilgilendirici, farkındalık artırıcı kısa video ve görsel materyallerle metinlere ulaşılabilecek.
  Haritadaki bilgiler kılavuz olarak, bilgilendirici materyaller de broşür olarak basılacak.

 • Proje kapsamında 2018 yılı sonuna doğru, Türkiye’de cinsel şiddet destek birimlerine yönelik kapasite ve hizmet niteliğinin tartışılması amacıyla meslek uzmanlarını bir araya
  getirecek bir panel düzenlenecek.


PROJE EKİBİ

Proje Koordinasyonu, araştırma ve raporlama: Hilal Esmer, Merve Karabulut

Web sitesi ve harita tasarım ve uygulama: Kakare Yazılım Bilişim Tasarım

Tasarım Ekibi: CŞMD gönüllüleri

Katkı sunanlar: Adli Tıp Uzmanları Derneği Toplumsal Cinsiyet Grubu, Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi, Seda Akço Bilen- Hümanist Büro, Mor Çatı


Bu proje İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul tarafından desteklenmektedir. Burada dile getirilen görüşler İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

 

This post is also available in: English