Skip to content Skip to footer

NE VAR NE YOK?!: BİR GENÇLİK PROJESİ

PROJE DÖNEMİ: AĞUSTOS 2016 - AĞUSTOS 2017

Ne Var Ne Yok?! Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin ilk gençlik projesidir. Projeyi; toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal şiddet, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler gibi konularda hem öğrencileri hem eğitimcileri bilgilendirmek, farkındalıklarını arttırmak ve güçlendirmek; böylece şiddet vakalarını en aza indirmeye yönelik koruyucu-önleyici bir model geliştirmek üzere bir pilot çalışma olarak tasarladık. 2016-2017 öğretim yılında, İstanbul’un farklı liselerinde, okul rehberlik birimleriyle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz projenin sonunda bir araştırma raporu ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar için uygulama el kitabı çıkarmayı hedefliyoruz.

Neden Böyle Bir Proje:

 • Okulların gençlerin sosyalleşme alanlarından biri olmasına rağmen; gençlerin cinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin önemli ve yok sayılamaz bir bileşeni olan flört olgusunun, toplumsal yapı nedeniyle bu alanlarda yeterince konuşulamaması
 • Gençlerle çalışan eğitimcilerin, şiddet konusunda çalışırken yaşadığı yöntem ve materyal eksikliği
 • Eğitim ortamında artan şiddet olayları ve şiddetin gençler arasında normalleştirilmesi
 • Yaşadığımız dijital/görsel dünyada; şiddet konusunda gençlerin gelişim dönemine uygun bir dil ve yaklaşıma sahip yaratıcı ve güçlendirici görsel materyallerin eksikliği
 • Koruyucu-önleyici bir çalışma olması
Projenin amaçları:
 • Flört şiddeti, akran zorbalığı, sanal şiddet ile ilgili gençlerin tutum ve algılarına dair veri oluşturmak
 • Flört şiddeti, akran zorbalığı, sanal şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet konularında bilgi ve farkındalıklarını arttırmak üzere gençlerle atölyeler düzenlemek
 • Flört şiddeti, akran zorbalığı, sanal şiddet ile mücadelede rehber öğretmenlerin ve branş öğretmenlerinin kapasitelerini artırmak
 • Alanda kullanmak üzere; yaşadığımız dijital/görsel dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak, gençler için uygun dil ve yaklaşıma sahip, güçlendirici görsel materyaller üretmek
 • Rehber öğretmenlerin kullanımına sunacağımız bir uygulama el kitabı hazırlamak
 • Şiddetsizliğin bir okul kültürü olmasına katkı sunmak
Projenin görsel materyallerini
buradan indirebilirsiniz.

PROJENİN ÇIKTILARI 

 

Eğitimciler için hazırladığımız  ‘Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti‘ adlı bilgilendirici broşürde; gençlerle güvenli ilişkiler konusunda çalışmaya başlamadan önce onlarla kurduğunuz ilişkilerde kendinizi nasıl konumlandırabileceğinize, bu konularda konuşmak için nasıl güvenli bir ortam ve kapsayıcı bir dil oluşturabileceğinize, şiddete maruz bırakılan gençleri desteklerken atabileceğiniz somut adımlara dair öneriler; flört şiddetinin ne olduğu, ne şekillerde gerçekleştiği, flört şiddetini besleyen mitler, güvenli ve şiddet içeren ilişkilerin özellikleri gibi bilgilere; güvenlik planı örnekleri, konu hakkında faydalanabileceğiniz kaynaklar ve gençlerin kendi görüşlerine yer verdik. Broşüre buradan ulaşabilir; basılı olarak edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ayrıca gençlerin toplumsal cinsiyet ve flört şiddeti algılarını öğrenmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdik. Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına Yönelik Araştırma Raporu’nu buradan okuyabilir; rapora basılı olarak ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gençlerle yürüttüğümüz atölyeler süresince gençlerin konu hakkındaki paylaşımları, kendi görüş ve deneyimleri, proje değerlendirmeleri ve ayrıca araştırmada yer alan toplumsal cinsiyet, güvenli ilişki, güvensiz ilişki nedir sorularına verdikleri yanıtlardan bir araya getirdiğimiz derlemeleri buradan okuyabilirsiniz.

Pilot bir çalışma olarak tasarladığımız projenin sonunda, “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı”nı sizlerle paylaştık. 2017 yılında ilk baskısını yaptığımız bu kaynağı “Ne Var Ne Yok?! Yaygınlaştırma Programı” sonunda genişleterek ve revize ederek yeniden yayımladık. Kitabın ikinci ve güncel baskısına buradan ulaşabilirsiniz.

Dileriz bu kitap; gençlerin zarar görmedikleri güvenli ilişkiler yaşamaları noktasında onları destekleyebilmeniz için çalışmalarınıza katkı sunacak bir kaynak olur.

PROJE EKİBİ

Koordinasyon: Nurgül Öztürk
İçerik Hazırlama: Nurgül Öztürk, Efsun Sertoğlu, Merve Karabulut
Uygulama: Nurgül Öztürk, Merve Karabulut
İzleme ve Değerlendirme: Özlem Çolak

Logo, Afiş, Broşür ve Kitap Tasarım: Büşra Erinkurt
Sticker ve Rozet Tasarım: Özge Özgüner
Atölye Malzeme Tasarım & İllüstrasyon: Aslı Alpar

Proje Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir. 
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@cinselsiddetlemucadele.org

Projeyi instagram ve facebook hesaplarından takip edebilirsiniz!

nevarneyok-uygulama

* Burada dile getirilen görüşler Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90