Skip to content Skip to footer

Kurumsal Savunuculuk ve Ağ Çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ve şiddeti besleyen ayrımcılıkların son bulması için savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Çalışma alanlarımız ve faaliyetlerimiz doğrultusunda ulusal ve uluslararası ağlara katılıyor, diğer örgütlenmelerle birlikte kampanyalara katılıyor, karar mekanizmalarını etkileyecek kurum ve kişilerle görüşüyor, basın ve sosyal medya kanallarıyla kamuoyu yaratıyoruz.

Cinsel şiddet suçlarında cezasızlığı ve adaletsizliği önleyecek ve azaltacak çalışmaların geliştirilmesine yönelik yasal değişikliklerin ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, süren çalışmalara destek sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeylerde eylem ve farkındalık kampanyaları düzenliyoruz.

Cinsel şiddet konusunda sessizliğin kırılması için farkındalık artırıcı tartışmalar, paneller, sempozyumlar düzenliyor; basılı/online materyaller ve yayınlar üreterek yaygınlaştırıyoruz.

SAVUNUCULUK YAYINLARI

AĞLAR

BİLDİRİLER

KAMPANYALAR

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90