Skip to content Skip to footer

Proje Ne Var Ne Yok?! kapsamında; gençlerin toplumsal cinsiyet ve flört şiddeti algılarını öğrenmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını bir rapor haline getirdik. “Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına Yönelik Araştırma Raporu” başlığıyla yayımladığımız araştırma, İstanbul’da 7 farklı lisede öğrenim gören ve projeye katılan 3153 gençle gerçekleştirildi.

Raporu PDF olarak okumak için görselin üzerine tıklayın.

 

Toplumsal cinsiyet temelli şiddet; etkisi, yaygınlığı, boyutları ve alınabilecek önlemler üzerine araştırmalar yapılan ve politikalar geliştirilen bir konu olsa da; uzun yıllar yoğunlukla yetişkinler arası ve özellikle evlilik içi şiddet bağlamında çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ilişkisel şiddet ve sanal şiddet davranışlarının gençlerin gelişim dönemine ve ilişkilerine nasıl sirayet ettiği ise son 10 yıldır çalışmalara konu olmaya başlamış ve yeni dönemde artan ilgi ve dikkatle birlikte, bazı ülkelerde şiddetin önüne geçebilmek adına resmi adımlar atılmaya başlanmıştır.

Türkiye’deki çalışmalara baktığımızda; gençlere yönelik az sayıdaki araştırmanın yoğunlukla üniversite seviyesinde ve akademik çerçevede gerçekleştirildiğini görüyoruz. Oysa ergenlik dönemi; gençlerin şiddete maruz bırakılma ve şiddet uygulama oranının oldukça yüksek olduğu; şiddetin çok boyutlu olarak çalışılması gereken kritik gelişim basamaklarından biri. Şiddetin önüne geçmek için atılacak adımların etkili olabilmesi için gençlerin çözüm sürecine katılımlarını önemsiyor ve öncelikle lise çağındaki gençlerin bu konularda nasıl bir algı ve düşünce yapısına sahip olduğunun araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Flört olgusunun ve şiddetinin yok sayılması, gençlerin yaşadıkları şiddeti ortadan kaldırmıyor; onları sessizleştirerek şiddetin etkilerinin daha da derinleşmesine yol açıyor. Bu nedenle projenin çıktıları arasında yer alan bu araştırma raporunun gençlerin algı, düşünce ve deneyimlerine dair veri sunarak; şiddetin gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin okul, aile, yerel kurumlar, kamu kurumları tarafından fark edilmesine ve koruyucu-önleyici çalışmalar yapmak üzere sorumluluk almalarına ön ayak olmasını diliyoruz.

Araştırma raporuna basılı olarak ulaşmak için bizimle iletişime geçebilir ya da online olarak buradan okuyabilirsiniz.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90