Skip to content Skip to footer

Güvenli ilişkiler odağında gençlik çalışmalarını kapsayan Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı; toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, dijital şiddet, flört şiddeti, onay kavramı, kişisel sınırlar ve güvenli ilişkiler gibi konularda hem gençleri hem gençlerle çalışan uzmanları bilgilendirmeyi, farkındalıklarını artırmayı ve kapasitelerini güçlendirmeyi; böylece, şiddet henüz gerçekleşmeden önce önleyerek şiddet vakalarını en aza indirmeyi ve şiddet gerçekleştiğinde doğru müdahale yöntemleriyle gençleri korumak üzere koruyucu-önleyici modeller geliştirmeyi hedefliyor. 

Ne Var Ne Yok?! Gençlik Programı kapsamında;

 • Atölye, uygulama ve süpervizyon aşamalarından oluşan Yaygınlaştırma Programı ile, gençlerle çalışan uzmanların akran ve flört şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahaleye yönelik mesleki kapasitelerinin gelişmesini ve gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını destekliyoruz.
 • Üniversite seminerleri ile gençlerin flört şiddeti ve türleri, güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay konularında farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz.
 • Sosyal ve dijital medya içerikleri ile gençlere ve gençlerle çalışan uzmanlara yönelik, güvenli ilişkiler odağında bilgilendirici ve güçlendirici görseller üretiyoruz. Bu bağlamda ürettiğimiz “Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar” podcast serisini dinleyebilir, proje ile ilgili video içerikleri ve görsel üretimleri inceleyebilirsiniz.
 • Geliştirdiğimiz kurumsal işbirlikleri yoluyla gençlerin flört şiddeti, güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay gibi konularda doğru bilgiye ulaşmasını, farkındalık ve becerilerinin artmasını ve böylece gençleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

NE VAR NE YOK?! YAYINLARI

NE VAR NE YOK?! INSTAGRAM

PODCASTLER

GÖRSEL ÜRETİMLER

Geçmişten Bugüne Ne Var Ne Yok?!
 • Eğitimciler için “Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti” bilgilendirici broşürünü hazırladık.
 • 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan 7 farklı lisede yaptığımız Ne Var Ne Yok?! pilot çalışmasında 3500 gence ulaştık.
 • 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’un farklı liselerinde, okul rehberlik birimleriyle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz projenin sonunda “Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti Algılarına Yönelik Araştırma Raporu”nu ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar ile gençlerle çalışan uzmanlar için “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı”nı hazırladık.
 • 2017-2018 proje döneminde, İstanbul’da görev yapan 20 lise okul psikolojik danışmanına yönelik 6 günlük uygulayıcı atölyesi düzenledik. Atölyenin ardından danışmanlar 4 ay içinde 17 farklı lisede 500’ün üzerinde sınıf çalışması gerçekleştirerek 5518 gence ulaştı.
 • 2019 yılında Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile geliştirdiğimiz “Cinsel Haklar İnsan Haklarıdır” projesinde cinsel haklar farkındalığı için içerikler ürettik.
 • 2020-2021 proje döneminde, İstanbul’daki belediyelerde görev yapan ruh sağlığı çalışanı belediye personeliyle 4 yarım günlük çevrimiçi “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışma Kapasite Güçlendirme Atölyesi”ni gerçekleştirdik. 2021 yılında Ne Var Ne Yok?! uygulama modülleri, atölye katılımcısı belediye çalışanları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSADEM (İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) eğitim modüllerine uyarlandı ve İSADEM eğitim portalına eklendi.
 • 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ruh sağlığı çalışanları ve Eskişehir’deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 5 günlük yüz yüze “Ne Var Ne Yok?! Yaygınlaştırma Programı”nı tamamladık. 2020, 2022 ve 2023 Yaygınlaştırma Programı katılımcıları yaptıkları uygulamalarla 662 gence ulaştı.
 • 2021-2023 yılları arasında Ne Var Ne Yok?! Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak Eğitimci ve Danışmanlar İçin Uygulama El Kitabımızı basılı olarak talep eden ve Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Bursa, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir gibi şehirlerden 30’dan fazla belediye çalışanı, klinik psikolog, öğretmen ve psikolojik danışmana ulaştırdık.
 

İlişki yaşamak isteyen herkesin heyecanlı, güzel, mutlu ve daha da önemlisi, baskı ve şiddetin olmadığı güvenli ilişkiler yaşamaya hakkı var. Bu yüzden Ne Var Ne Yok?! ve tabukamu olarak güçlerimizi birleştirdik. Bu sayede; flört şiddeti, güvenli ilişkiler, cinsel davranışlarda onay, kişisel sınırlar ve flört şiddeti sonrası destek mekanizmaları gibi konularda gençler için bilimsel temelli ve doğru bilgileri daha erişilebilir hâle getiriyoruz! 12 bilgilendirici yazı ve 5 testten oluşan ortak içeriklerimiz için tabukamu.com/nvny web sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90