Skip to content Skip to footer

Bölüm: Örgütsel Sürdürülebilirlik Programı
Pozisyonu: Örgütsel Sürdürülebilirlik ve Mali İşler Program Direktörü

Temel Sorumluluklar
 • Yatay örgütlenme yapısı gereği, diğer program direktörleri ile birlikte yürütülen yönetsel fonksiyonların gereğini yerine getirmek, takibini yapmak
 • Program içerisinde bulunan Mali İşler, İdari İşler ve  İnsan Kaynakları fonksiyonlarına ait tüm süreçlerin koordinasyonunu ve takibini yapmak,
 • Bütçe süreçlerini planlamak ve uygulamak, kısa ve uzun vadeli bütçeleri hazırlamak, takibini yapmak,
 • Projelerin takvimlerine uygun olarak  mali raporlarını hazırlamak,
 • Donörler ve paydaşlar ile finansal konularda iletişim halinde olmak ve harcamaları donörlerin prosedürlerine uygun şekilde yönetmek,
 • Finansal süreçlerin finans takip sistemine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, verilerin analizini yapmak ve raporlamak
 • Dernek nakit akışı, hesapları ve diğer finansal işlemleri denetlemek, tüm ödemeleri yapmak, banka işlemlerini yürütmek,
 • İç ve dış denetim süreçlerini yönetmek, gerekli evrakların hazır olmasını ve denetim raporlarının oluşturulmasını sağlamak, denetim sonrası takiplerini yapmak,
 • İdari işlerin dernekler mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak, takip etmek,
 • Kurum kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Personel eğitimi ve gelişimini destekleme çalışmaları yürütmek,
 • Wellbeing ve çalışan memnuniyetini geliştirecek stratejiler belirlemek
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 7 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,
 • İleri seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış  ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,
 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,
 • Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Tercihen yatay örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,
 • Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden.

Adaylar, özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını, konu satırında “Örgütsel Sürdürülebilirlik Program Direktörü” yazarak isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine iletebilirler. Motivasyon mektubu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Son başvuru tarihi: 26 Şubat saat 18:00

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90