Bu kitap; Mayıs 2017'de düzenlediğimiz, iki gün süren Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu'nda gerçekleşen oturumlardaki tartışmaları, konu uzmanlarının değerli sunumlarını, atölye içerikleri ile sonuç raporlarını ve bu alanda yürüttüğümüz bazı davalar ve savunuculuk çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmanın; Türkiye’de futbol alanında cinsel şiddet ve ayrımcılığın varlığı ve meşruiyetiyle mücadele etmek isteyen herkes için, özellikle bu alanda çalışan meslek uzmanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sporcular için faydalanılabilir bir Türkçe kaynak olmasını, yanı sıra cinsel şiddet dilinden beslenen spor tarihinde kadın ve lgbti+ görünürlüğüne katkıda bulunarak yazılı tarihe geçmesini ümit ediyoruz.

PDF