Değişim Benimle Başlar!

Proje Dönemi: Ocak – Aralık 2019

‘Değişim Benimle Başlar’ Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, cinsel şiddet ve istismarın azalması için toplumda yanlış bilinenleri değiştirmek, koruyucu-önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak, cinsel şiddetle mücadelede birey olarak bizlere düşen sorumlulukları hatırlatmak ve farkındalık yaratmak için hazırladığımız 4 modülden oluşan atölye projesidir.

Atölye modüllerimiz:
Modül.1 Flört Şiddeti ve Güvenli İlişkiler
‘Flört şiddeti; tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki yaygın mitler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, güvenli ilişkinin özellikleri’
Modül.2 Cinsel İstismara Koruyucu Önleyici Yaklaşım
‘Cinsel istismar; tanımı ve biçimleri, koruyucu-önleyici yaklaşım, mücadele ve müdahale yöntemleri, çocuklarla çalışırken hak temelli yaklaşım, çocuklar için onay ve sınır kavramları’
Modül.3 Cinsel Şiddet, Kavramlar ve Mücadele Yöntemleri
‘Toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kavramlar, cinsel şiddet; tanımı, türleri, kavramlar ve toplumdaki yaygın mitler, güçlendirici dil ve yaklaşım’
Modül.4 Hayvana Yönelik Cinsel Şiddetle Mücadele
‘Ayrımcılık biçimleri, türcülük, hayvana yönelik cinsel şiddetin tanımı ve biçimleri, toplumsal algı ve kavramlar, hayvan özgürlüğü, hak temelli yaklaşım, mücadele ve sorumluluklar’

“Değişim Benimle Başlar” atölyelerine 2019 yılında 27 farklı ilden 81 grup başvuru yaptı ve toplamda 201 atölye talebi aldık.

Başvuruları daha önceden belirlediğimiz kriterler üzerinden değerlendirerek 17 şehirde 34 tam günlük atölye gerçekleştirerek 665 kişiye ulaştık. Bu atölyelerin 24’ü İstanbul dışındaydı. 6 tane 1.Modül, 10 tane 2.Modül, 10 tane 3.Modül ve 8 tane 4.Modül atölyesi gerçekleştirdik. 4. Modülün içeriğini ve uygulamasını Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile işbirliği içinde gerçekleştirdik.


Neden Böyle Bir Proje:
 • Cinsel şiddet yaşamlarımızın gündeminde olmasına rağmen; tabu olması nedeniyle yeterince konuşulamaması
 • Cinsel şiddetin toplumda normalleştirilmesi ve meşrulaştırılması
 • Cinsel şiddet özelinde uygun bir dil ve yaklaşıma sahip hak temelli ve güçlendirici içerik eksikliği
 • Kişilerin cinsel şiddet karşısında çaresiz, güçsüz hissedebilmeleri; yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmemeleri
 • Alanda çalışan kişilerin, cinsel şiddet durumlarında çalışırken yaşadığı yöntem ve materyal eksikliği ve şiddeti yeniden üretebilmeleri
 • Cinsel şiddetin azalmasındaki engellerden biri olan toplumda yerleşik yanlış inanışlar
 • Sadece faile verilecek cezalara odaklanılması, şiddeti ortaya çıkaran etmenlerin, şiddete maruz bırakılanların desteklenmesinin gündemleştirilmemesi
 • Cinsel şiddetin öğrenilen bir olgu olması dolayısıyla şiddetsizliğin de öğrenilebilir olması
 • Şiddete maruz bırakılanı topluma entegre etme değil, toplumu şiddetsizliğe entegre etme
 • Koruyucu-önleyici bir çalışma olması
Projenin Amaçları:
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal algıyı değiştirmek, şiddet dilini dönüştürmek, tecavüz kültürünü besleyen yaygınlaşmış kanaatlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve onay kültürünü yaygınlaştırmak
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, flört şiddeti, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel şiddet ve hayvana yönelik cinsel istismar konularında bilgi ve farkındalıklarını arttırmak üzere talep edenlerle atölyeler düzenlemek
 • Cinsel şiddet ile mücadelede rehber öğretmenlerin, branş öğretmenlerinin, sosyal çalışmacıların, avukatların, üniversite öğrencilerinin, psikologların, sivil toplum çalışanlarının vb. grupların kapasitelerini artırmak
 • Alanda kullanmak üzere; uygun dil ve yaklaşıma sahip, kapsayıcı, güçlendirici atölye içerikleri üretmek
 • Şiddetsizliğin bir toplum kültürü olmasına katkı sunmak
 • Cinsel şiddetten hayatta kalanlara hak temelli yaklaşımı yaygınlaştırmak, mitlerin ve etiketlemelerin ortadan kalkmasına katkı sunmak

Proje Aktiviteleri:

●     10 şehiriçi (İstanbul) atölye

●     24 şehirdışı atölye

 • Atölyeler tam gün sürelidir.
 • Atölyeler ücretsizdir.
 • Atölye sonunda katılmcılara katılım belgesi verilir.
İleriki dönem atölye başvuru duyurularını kaçırmamak için derneği takip edebilirsiniz.

Sorularınız için merve@cinselsiddetlemucadele.org adresine yazabilirsiniz.


PROJE EKİBİ

Proje Koordinasyonu, Ölçme-Değerlendirme ve Raporlama: Merve Karabulut

İçerik ve Uygulama: Merve Karabulut, Nurgül Öz, Hilal Esmer, Şehlem Kaçar,
Özge Özgüner, Fatma Biltekin, Nuray Sakarya

Görsel Tasarım: Özge Özgüner


Bu proje İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul tarafından desteklenmektedir. Burada dile getirilen görüşler İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

 

This post is also available in: English