Öyle Değil Böyle:
Flört Şiddetinden Güvenli İlişkilere & Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik

Proje Dönemi: Ocak – Aralık 2018
Proje web sitesi: oyledegilboyle.org

Cinsel Şiddetle Mücadele derneği kurulduğu günden bu yana toplumda görünmeyen, yok sayılan şiddet biçimleri üzerine çalışmakta. Mücadele alanımızın en temeli, cinsel şiddet alanında yaşanan bu görünmezlik, çoğu zaman ilişkilerde de özel alana hapsediliyor, rahatlıkla konuşulamıyor; konuşulduğunda ise çoğunlukla şiddete maruz bırakılanı suçlayan bir dil kullanılıyor. Bu durumun yansımaları sokakta, okulda, evde, işte  kısacası sosyalleşilen her yerde. Doğru olmayan haber dili ile ise yoğunlukla ana akım medyada görülüyor. Haberlerde kullanılan dil cinsel şiddeti olağanlaştırıyor, görünmezleştiriyor, faili marjinalleştiriyor ve şiddete maruz bırakılanları hatalı gibi gösteriyor ya da damgalıyor.

Cinsel şiddet ancak farkındalık, eğitim ve koruyucu/önleyici yaklaşımın hayata geçirilmesi ile önlenebilir diyerek, Öyle Değil Böyle projesi ile cinsel şiddetle olan mücadelede iletişimin ve dayanışmanın dönüştürücü etkisini ortaya koymayı hedefliyoruz. Proje, üniversitelerde flört şiddetini ve güvenli ilişki kavramını gündemleştirecek seminerler, online araçlar ve basılı materyallerin yanı sıra görsel ve yazılı iletişim bölümlerine devam eden üniversite öğrencileri ve medya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek cinsel şiddet alanında hak temelli habercilik atölyelerini kapsıyor.

Projenin Amaçları:
  • Dilde ve ilişkilerde cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmak; daha güvenli ilişkiler konusunda gençleri bilgilendirmek.

  • Cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel şiddet konusunda toplumsal algıyı değiştirmek; buna bağlı şiddet dilini dönüştürmek, kişisel ilişkilerde ve “özel” alanlarda faydalanmak üzere hak temelli ve feminist bir yaklaşımı yaygınlaştırmak.

  • Medyadaki cinsel şiddete dayalı haber dilini değiştirmek ve medya alanında karşılıklı saygıya dayalı ve cinsel şiddetten azade bir çalışma ortamı yaratmak.

  • Medya kurumlarının şiddeti önleme politika metni hazırlamasını destekleyerek, iş yerlerinde yaşanan şiddeti görünür kılmak / azaltmak.

  • Videolar, bilgilendirici broşürler, görsel materyaller ve online araçlar üreterek projenin oluşturduğu farkındalığı toplumun geneline yaymak.

Planlanan aktiviteler:
  • İstanbul ve Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımı ile ‘Flört Şiddetinden Güvenli İlişkilere’ başlıklı seminerler düzenlemek.

  • İletişim fakültesi öğrencilerine ve medya kuruluşları çalışanlarına yönelik cinsel şiddet alanında hak temelli habercilik üzerine atölyeler gerçekleştirmek.

  • Görsel iletişim alanında çalışanlarla birlikte cinsel şiddet alanında ‘Öyle Değil, Böyle’ başlıklı, cinsel şiddet alanında hak temelli görsel üretim atölyesi yürütmek.

  • Kadın, lgbti+ gazeteciler ile yaşanılan cinsel şiddet hikayelerini konuşarak medya çalışanlarına yönelik cinsel şiddete dair bir politika metni ve yönerge üretmek.


PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü: Özge Karlık

Eğitmenler: Şehlem Kaçar, Merve Karabulut

Basılı ve Online İçerik: Nurgül Öztürk, Merve Karabulut, Hilal Esmer, Şehlem Kaçar

Görsel Tasarım: Büşra Erinkurt

Web Uygulama ve Video Editörü: Özge Özgüner


Bu proje Almanya ​Federal Cumhuriyeti Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın fonuyla Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenmektedir.

* Burada dile getirilen görüşler Rosa Luxemburg Vakfı’nın resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

This post is also available in: English