• Cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak,

• Toplumda var olan ‘mağdur/kurban’ algısını yıkarak, hayatta kalan için güçlendirici, yeni bir dili
ve algıyı oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak,

• Farklı cinsel şiddet biçimleri ile aralarında hiyerarşi kurmadan mücadele etmek,

• Göçmenler, hayvanlar, lgbtiqa+’lar, seks işçileri ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı daha az
görünen/görünmeyen cinsel şiddet biçimlerini gündemleştirmek,

• Cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı hasarların azaltılması ve ortadan kaldırılmasına
yönelik çalışmalar yapmak,

• Cinsel şiddetten hayatta kalan yetişkinler, çocuklar ve hayvanlar dahil tüm bireyler için var olan hakların
uygulanması, geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik çalışmak,

• Yalnızlaştırmaya ve sessizleştirmeye karşı; cinsel şiddete maruz bırakılmış/bırakılan kadınlar,
trans bireyler arası dayanışmayı savunmak,

• Cinsel şiddeti besleyen ve normalleştiren ataerkil – erkek egemen – kadın düşmanı – cinsiyetçi sistemle,
militarizmle, milliyetçilikle, muhafazakar politikalarla, özel/kamusal alan ve erkek/kadın ikiliğiyle
mücadele etmek için varız.

This post is also available in: English