Dernekleşmeden önce içinde yer aldığımız çalışmalar, mücadele ve yaşam deneyimlerimiz bizlere cinsel şiddet alanında birçok kazanım ve farkındalık olarak geri döndü. Sokak eylemlerinden, öz-yardım materyallerine; cinsel şiddetin toplumdaki algısı ve üretilen kavramlardan, “ruh ve bedensel bütünlüğü bozulmamıştır” diyen adli-tıp raporlarına ve 2-4 yıl süren cinsel şiddet davalarına; fiili kürtaj yasağının cinsel şiddete maruz bırakılan kadınlar üzerinden oluşturulan ‘en üst-kademe’ söylemlerinden, tecavüz kriz merkezlerine kadar birçok konuyu ele almaya çalıştık.

Neler Yapıyoruz?

• Cinsel şiddetin; erkek egemen algı, dil ve mitleri yıkarak hayatta kalanı güçlendiren yeni bir bakış açısıyla konuşulup tartışılmasını sağlamak için görsel materyaller, broşürler, stickerlar, posterler, videolar üreterek medya/sosyal medya aracılığı ile bu yeni algıyı daha çok kişiye ulaştırmak,

• Cinsel şiddetle ilgili temel kavramlar, mitler ve mücadele biçimleri üzerine farkındalığı arttıracak seminerler, atölyeler, sempozyumlar düzenleyerek gençlere, yetişkinlere, meslek elemanlarına, sivil toplum örgütlerine, okullara, üniversitelere ulaşmak,

• Kurumları, oluşumları, örgütleri, üniversiteleri, iş yerlerini kendi cinsel şiddeti önleme mekanizmalarını, metinlerini oluşturmaları konusunda harekete geçirmek ve desteklemek,

• Cinsel şiddet suçlarında cezasızlığı ve adaletsizliği önleyecek-azaltacak çalışmalar yapmak, süren çalışmalara destek sağlamak. Örneğin sohbet-panel, tartışmalar organize etmek, cinsel şiddet davalarını duyurmak ve takip edenlere destek vermek, sokak eylemlerine katılım göstermek ve eylem örgütlemek,

• Çocuk istismarı konusunda koruyucu-önleyici çalışma içerikleri hazırlamak ve yaygınlaştırmak. Çocuklara, ebeveynlere ve çocuklarla çalışan meslek elemanlarına yönelik atölyeler düzenlemek,

• Türkiye’de taciz/tecavüz/istismardan hayatta kalan bireylerin yasal/psikolojik/toplumsal/bireysel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak. Destek birimlerini haritalandırmak; öz yardım materyalleri, tanıtıcı ve farkındalık arttırıcı broşürler hazırlamak, uyarlamak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

İlerleyen süreçte yapmak istediklerimiz:

• Cinsel şiddetten hayatta kalan bireyler için danışma hattı açmak, uzmanlardan oluşan psikolojik ve hukuki destek ağı oluşturmak,

• Cinsel şiddet konusunda ülkemizde bulunmayan “Tecavüz Kriz Merkezleri” gibi tüm toplum için çok önemli destek birimlerinin eksikliğini görünür kılmak ve Tecavüz Kriz Merkezleri’nin kurulmasını sağlayacak çalışmalar üretmek,

• Türkiye’de cinsel şiddet üzerine yapılan istatistik, akademik çalışmalar, kampanya vb. verileri içeren bir arşiv oluşturmak. Bu alanda çalışmak isteyenler için bir veri tabanının oluşmasını sağlamak.


2017 Faaliyet Raporumuzu buradan okuyabilirsiniz.

 

Tanıtım Broşürümüze buradan okuyabilirsiniz.

This post is also available in: English