Dernekleşmeden önce içinde yer aldığımız çalışmalar, mücadele ve yaşam deneyimlerimiz bizlere cinsel şiddet alanında birçok kazanım ve farkındalık olarak geri döndü. Sokak eylemlerinden, öz-yardım materyallerine; cinsel şiddetin toplumdaki algısı ve üretilen kavramlardan, “ruh ve bedensel bütünlüğü bozulmamıştır” diyen adli-tıp raporlarına ve 2-4 yıl süren cinsel şiddet davalarına; fiili kürtaj yasağının cinsel şiddete maruz bırakılan kadınlar üzerinden oluşturulan ‘en üst-kademe’ söylemlerinden, tecavüz kriz merkezlerine kadar birçok konuyu ele almaya çalıştık.

Neler Yapıyoruz?

• Cinsel şiddetin; erkek egemen algı, dil ve mitleri yıkarak hayatta kalanı güçlendiren yeni bir bakış açısıyla konuşulup tartışılmasını sağlamak için görsel materyaller, broşürler, stickerlar, posterler, videolar üreterek medya/sosyal medya aracılığı ile bu yeni algıyı daha çok kişiye ulaştırmak,

• Cinsel şiddetle ilgili temel kavramlar, mitler ve mücadele biçimleri üzerine farkındalığı arttıracak seminerler, atölyeler, sempozyumlar düzenleyerek gençlere, yetişkinlere, meslek elemanlarına, sivil toplum örgütlerine, okullara, üniversitelere ulaşmak,

• Kurumları, oluşumları, örgütleri, üniversiteleri, iş yerlerini kendi cinsel şiddeti önleme mekanizmalarını, metinlerini oluşturmaları konusunda harekete geçirmek ve desteklemek,

• Cinsel şiddet suçlarında cezasızlığı ve adaletsizliği önleyecek-azaltacak çalışmalar yapmak, süren çalışmalara destek sağlamak. Örneğin sohbet-panel, tartışmalar organize etmek, cinsel şiddet davalarını duyurmak ve takip edenlere destek vermek, sokak eylemlerine katılım göstermek ve eylem örgütlemek,

• Çocuk istismarı konusunda koruyucu-önleyici çalışma içerikleri hazırlamak ve yaygınlaştırmak. Çocuklara, ebeveynlere ve çocuklarla çalışan meslek elemanlarına yönelik atölyeler düzenlemek,

• Türkiye’de taciz/tecavüz/istismardan hayatta kalan bireylerin yasal/psikolojik/toplumsal/bireysel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak. Destek birimlerini haritalandırmak; öz yardım materyalleri, tanıtıcı ve farkındalık arttırıcı broşürler hazırlamak, uyarlamak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

İlerleyen süreçte yapmak istediklerimiz:

• Cinsel şiddetten hayatta kalan bireyler için danışma hattı açmak, uzmanlardan oluşan psikolojik ve hukuki destek ağı oluşturmak,

• Cinsel şiddet konusunda ülkemizde bulunmayan “Tecavüz Kriz Merkezleri” gibi tüm toplum için çok önemli destek birimlerinin eksikliğini görünür kılmak ve Tecavüz Kriz Merkezleri’nin kurulmasını sağlayacak çalışmalar üretmek,

• Türkiye’de cinsel şiddet üzerine yapılan istatistik, akademik çalışmalar, kampanya vb. verileri içeren bir arşiv oluşturmak. Bu alanda çalışmak isteyenler için bir veri tabanının oluşmasını sağlamak.

This post is also available in: English