Proje: “Cinsel Şiddet Sustukça Artar, Hadi Konuşalım ve Harekete Geçelim!”

Proje Dönemi: Mart 2016-Mart 2017
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin yürütücüsü olduğu, BÜKAK (Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü) ve GWSC KHAS (Kadir Has U. Gender and Women’s Studies Research Center) ortak çalışmalarını da içeren projemiz İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklendi.

Cinsel şiddetle mücadelenin adımları:

Ülkemizde son zamanlarda yetişkinlere, genç kadınlara, çocuklara, LGBTİ+lere, engellilere ve hayvanlara yönelik birçok farklı türüyle hem sayısı hem de görünürlüğü artan cinsel şiddet vakaları; adaletini failin idam-hadım-linç edilmesinde arayan, hayatta kalanı mağdurlaştıran ve izole eden, bazı durumlarda şiddetin tolere edildiği ya da yok sayıldığı, ‘canavar fail/çaresiz kurban’ ikiliğine sıkışmış kısır bir algı zemininde tartışılmaktadır. Hem toplumsal tabanda, hem de medyanın ürettiği dilde cinsel şiddetle ilgili bütün yanlış inanış ve klişelerin yeniden üretildiğini ve maalesef daha çok bu klişeler üzerinden tartışıldığını gözlemliyoruz. Cinsel şiddetin ne olduğu, nerelerden beslendiği ve ikili ilişkilerimizdeki pratikler üzerinde nasıl yer aldığı konusunda tüm toplum kesimlerinde daha çok konuşulmasına ihtiyaç var.

Bu nedenle; cinsel şiddetle ilgili bilgilendirici, farkındalık arttırıcı materyallerin üretilmesi, araştırma ve istatistik çalışmalarının yapılarak veri üretilmesi, üniversite ve tüm sosyal ortamlarda konunun sağlıklı bir zeminde tartışılabilir kılınmasına yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır.

“Cinsel Şiddet Sustukça Artar, Hadi konuşalım ve Harekete Geçelim!” projesiyle, bu ihtiyaca yönelik aktiviteler gerçekleştirdik.

 

Projenin Aktiviteleri:

Mart 2017’de sona eren proje kapsamında 4 başlıkta aktiviteler gerçekleştirdik.

1- CŞMD // Cinsel şiddet farkındalık arttırma etkinlikleri; İstanbul içinde ve çeşitli illerde üniversite öğrencilerine, meslek gruplarına ve sosyal çalışmacılara yönelik gerçekleştirilen atölyelerin yanısıra, Cinsel Şiddet Kavram Tartışmaları’ ve bu tartışmalardan ortaya çıkan kavramlar sözlüğü. (CŞMD)

Gerçekleştirilen Cinsel Şiddet Kavram Tartışmaları;
1- Fail / Mağdur / Hayatta Kalan – 24 Nisan 2016
2- Arzu / Rıza / Rıza İnşası – 29 Mayıs 2016
3- Cinsel şiddetle mücadele yöntemlerinden biri olarak; Lubunca – 20 Haziran 2016
4- Tecavüz Kriz Merkezi / Cinsel Şiddet Kriz Merkezi – 2 Ekim 2016
5- Türcülük ve Hayvana Yönelik Cinsel Şiddet – 18 Aralık 2016
6- Çeviri Kavramlar – 12 Şubat 2017

 

 


2- CŞMD // #BunuYapabiliriz Dijital Kampanya:
Cinsel şiddetle mücadele etmek için bireylerin kendi yapabilecekleri tüm eylem ve önerileri sunmaları için sosyal medya kanalları üzerinden yürütülen, twitterda #BunuYapabiliriz hashtagiyle ve www.bunuyapabiliriz.tumblr.com blogunda duyurulan postları içeren dijital kampanya. 
4- KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI MERKEZİ (GWSC KHAS) // Türkiye’deki üniversitelerde cinsel şiddetin haritalandırılması. Bu konuda yapılan haritalandırma çalışmasından elde edilecek rapor ve kılavuz kitap.

 


PROJE EKİBİ

Proje Koordinatörü: Hilal Esmer
Proje Çalışanı: Rosa Maria Quirant Quiles / Fatih Kılınç
Uygulama: CŞMD Ekibi
Grafik Tasarım: Hilal Esmer

BÜKAK Çalışmaları Sorumlusu: Zeynep Nisan Günç
KHAS GWSC Çalışmaları Sorumlusu: Mary Lou O’Neil

* Burada dile getirilen görüşler Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde İsveç Başkonsolosluğu’nun resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

 

This post is also available in: English