Derneğimiz içerisinde cinsel şiddetle mücadeleye dair etkin mekanizmalar ve güvenli alan oluşturma konusundaki ihmal ve yetersizliğimize dair kamuoyuna yönelik özür ve özeleştirimizdir.

Nisan 2019’da bir ekip arkadaşımızın dernek içerisinde maruz bırakıldığı cinsel şiddet sonrası beyanını aldığımızda henüz derneğin cinsel şiddet politika metnini ve yönergesini oluşturmamıştık. İsmi ve amacı “cinsel şiddetle mücadele” olan bir dernek için bu büyük bir ihmaldir. Beyan sonrasında geçen 2 yılı aşkın sürede, süreci yürütebilmek adına yanlış müdahalelerde bulunarak koruyucu bir destek mekanizması oluşturmayı geciktirdik. Böylelikle başta olayın tarafları olmak üzere tüm ekibin zarar görmesine sebep olduk.

Gizliliğin korunmasını sağlayamadık, cinsel şiddet beyanı veren ve hakkında beyan verilen kişilerle etik çerçevede bir iletişim kurmada yetersiz kaldık. Böylesi hassas bir konuya tüm çalışanlar dahil edilerek, hem tarafları uzun süre yıpratan ve cezalandıran, hem de ekip içi huzur ve güvenliği zedeleyen bir ortam oluşmasına yol açtık. Dayanışma ruhumuzu, ekip arkadaşlarımızı ve arkadaşlıklarımızı kaybettik. Tüm bunlar için çok üzgünüz.

Yaptığımız hataların uzun süreli olumsuz etkilerini telafi edemesek de, politika metnimizi ve yönergemizi oluşturarak sürecin bağımsız geçici bir etik kurul tarafından soruşturulmasını ve raporlanmasını geç de olsa sağlayabildik. Etik kurul kararlarının gizliliği ve tarafların gizliliğinin korunması amacıyla sürece dair daha fazla detayı kamuoyuyla paylaşmayacağımızı bildirmek isteriz. İleriye dönük gerekli adımları atmak ve yeni mağduriyetler oluşmasını önlemek için çalışıyoruz. Etik kurulun yürüttüğü süreç sonunda derneğe verilen tavsiye kararlarını uyguluyoruz; tüm kararları cinsel şiddet beyanlarına dair net bir tavır ve yöntem geliştirecek şekilde, önemseyerek ve takvim dahilinde uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Bu açıklamanın derneğimiz dolayımıyla oluşan mağduriyetleri gidermediğini ve bunun için bir mazeret olamayacağını biliyoruz. Güvenli alan oluşturmak üzere gerekli mekanizmaların kurulmasının, kurumlar için temel ve ertelenmemesi gereken bir görev olduğunu deneyimledik. Bu deneyimle, değerlerimizi ve anti hiyerarşik, transfeminist örgütlenme yapımızı güçlendirerek, güvenli ve kapsayıcı bir alan oluşturarak, kimseyi eksiltmeden ve arkada bırakmadan çalışmalarımıza devam etmeyi arzuluyoruz.

Derneğimiz içerisinde bildirim mekanizmasının yokluğu ve bildirim sonrası süreci yürütmekteki başarısızlığımız sonucunda, bu süreçten zarar gören başta konunun özneleri ve dernek çalışanları olmak üzere, derneğimize olan inancı ve güveni zedelenen herkesten özür dileriz.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Comments are closed.