Pandemi koşullarında gelişen mücbir sebeplerle Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin dernek merkezinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek olan 7 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir. Dernek merkezinde 14.00-16.00 saatleri arası gerçekleşecek toplantımızın gündemi aşağıda sunulmuştur.
Tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Yönetim Kurulu

CŞMD Merkezi Adres: Koşuyolu mah. Koşuyolu cad. No 75 Asçamlık Sitesi C2 blok Daire 6 – Kadıköy İstanbul

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve kabulü
6) Yönetim Kurulunun İbrası
7)Dernek Organlarının Seçilmesi
8)Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış

Comments are closed.