Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak 2017’den beri gençlerle çalışan uzmanlar arasında toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, dijital şiddet, güvenli ilişkiler, onay kavramı ve flört şiddeti konularında farkındalık ve mesleki kapasite geliştirme amacıyla koruyucu-önleyici yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz Ne Var Ne Yok?! Yaygınlaştırma Programı, bu yıl da Kapasite Güçlendirme Atölyeleri ile devam ediyor. 

İstanbul’da 15-19 yaş arası gençlerle çalışan veya çalışma motivasyonu olan belediye personelinin flört şiddetini tanıma, önleme ve şiddete müdahaleye yönelik mesleki kapasitelerini geliştirmek ve belediye ortamında gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını desteklemek amacıyla 5-6 ve 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz 4 günlük “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışma Kapasite Güçlendirme Atölyeleri”ne katılmak için öncelikle aşağıdaki atölye tanıtım metnini okumanızı ve uygun kriterlere sahipseniz aşağıdaki linkten başvuru formunu en geç 23 Ekim Cuma saat 18.00’e kadar doldurmanızı bekliyoruz. 

Baskı ve şiddetin olmadığı ilişkiler hepimizin hakkı! 

 

Kapasite Güçlendirme Atölyeleri, 

 • 5-6 Kasım 2020 Perşembe-Cuma ve 9-10 Kasım 2020 Pazartesi-Salı tarihlerinde 09.30 – 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve toplamda 10 saat sürecektir.
 • 4 gün boyunca belirtilen tarih ve saatlerde Zoom üzerinden gerçekleşecektir.
 • Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Psikolog Nurgül Öztürk ve Uzman Psikolog Merve Karabulut tarafından yürütülecektir. 
 • Atölyeler süresince; soru-cevap, küçük ve büyük grup çalışması, oyun, vaka çalışması, görsel materyaller (video, kısa film, poster, sticker vb.) üzerinden tartışma gibi katılımcı yöntemler kullanılacaktır. 
 • Atölyelerin ayrıntılı programı daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. 

 

Atölye Konu Başlıkları: 

 • Gençlik, Ergenlik, Duygusal ve Cinsel Gelişim
 • Toplumsal Cinsiyet Kavramı 
 • Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet / Gençler Ne Yaşıyor? 
 • Flört Şiddeti; Tanımı, Biçimleri, Mitler ve Gerçekler
 • Flört Şiddeti; Şiddet Döngüsü ve Güvenlik Cetveli
 • Flört Şiddeti; Uyarı İşaretleri
 • Güvenli ve Sağlıklı İlişkilerin Özellikleri
 • Kişisel Sınır Oluşturma / Onay Kavramı 
 • Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Konuşmak için 10 Öneri
 • Uygulama Örnekleri
 • Belediyelerden İyi Örnekler
 • Uygulama Sürecine Dair Öneriler
 • Uygulama Planı ve Genel Değerlendirme

Kapasite Güçlendirme Atölyeleri sonrasında, katılımcılardan imzalayacakları İyi Niyet Protokolü’nde de belirtilen gereklilikler arasından birini gerçekleştirmeleri beklenmektedir:

 • Atölyede aktarılan 10 farklı uygulama örneği arasından çalıştıkları grupların ihtiyaçlarına göre seçim yaparak gençlerle en az 1 uygulama yapmak 

ya da 

 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, dijital şiddet ve flört şiddeti konularından birini ya da birkaçını seçerek görev yaptıkları belediyelerde farkındalık etkinlikleri (kampanya, broşür, poster, vb.) yürütmek.

 

Başvuru Koşulları: 

 • İstanbul’da yer alan belediyelerde 15-19 yaş arası gençlerle çalışıyor ya da çalışmayı planlıyor olmak katılım koşuludur.
 • Atölyelerin tamamına katılım zorunludur. Tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir. 
 • Katılımcılardan atölyeleri takip eden 6 ay içinde gençlerle en az 1 ilgili uygulama ya da görünürlük çalışması (etkinlik, araştırma, broşür, kampanya vb.) gerçekleştirmeyi taahhüt etmeleri beklenmektedir.
 • Atölyeye başvurmak isteyenlerin başvuru formunu en geç 21 Ekim 2020 Çarşamba saat 18.00’e kadar doldurmaları gerekmektedir.

Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz: https://forms.gle/L3HTMHWunHkYHzaq7 

Sorularınız için bizimle projenevarneyok@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90