Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) olarak, İstanbul Koşuyolu’nda bulunan ofisimizde tam zamanlı “Ofis Sorumlusu” olarak bizimle çalışacak ekip arkadaşı arıyoruz.

Aranan Nitelikler:
 • Office programlarına hakim olmak,
 • Toplumsal cinsiyet, hak temelli yaklaşım, dezavantajlı gruplar, cinsel şiddetle ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak,özellikle LGBTİQ+ ve feminist hak savunuculuğu alanında tecrübeli olmak,
 • Tercihen sivil toplum alanında deneyimli olmak ve dernek prosedürlerine hakim olmak
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak,
 • Tercihen İngilizce biliyor olmak

Adayların Türkçe özgeçmişlerini ve bir paragraflık başvuru motivasyonlarını konu satırında “Ofis Sorumlusu Başvuru” yazarak info@cinselsiddetlemucadele.org adresine e-posta göndermelerini rica ederiz.

Son başvuru tarihi 11 Ocak 2019, saat 18.00’e kadardır.

Görev Tanımı

Ünvanı: Ofis Sorumlusu

Bölümü: İdare/Finans

Sorumlu Olduğu Kişi: Yönetim Kurulu/Genel Koordinatör

Haftalık Çalışma Saati: 40

İşin Kapsamlı Amacı: CŞMD’nin idari işlemlerinin düzgün işleyişine katkıda bulunmak, ofisin ziyaretçi trafiğini düzenlemek ve ofis sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

SORUMLULUKLAR:

 1. İletişim
 • Ofisin hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında açık ve arayan herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak; gelen ziyaretçileri karşılamak, ilgili kişilere yönlendirmek,
 • Derneğe gelen telefonları yanıtlamak, yönlendirmek ve raporlamak,
 • Gelen posta ve e-postalara cevap vermek, yönlendirilmesi gerekli olanları ilgili çalışanlara yönlendirmek,
 • İlgili çalışanlar tarafından hazırlanmış posta ve kargoların gönderimini yapmak, hazırlığına katkı sunmak,
 • Dernekler masası ile ilgili işlemlerin takibini yapmak,
 • Resmi evrakların, gelen – giden evrak klasörlerinin takipve arşivini sağlamak,
 • Derneğe ait dijital arşivlerin yapılandırılması, güncellenmesi ve kontrol edilmesine katkı sunmak.
 1. Ofis Sürdürülebilirliği
 • Ofisteki tüm ekipmanın her zaman kullanılır durumda olmasını sağlamak,
 • Dernek tüketim ilkelerini gözeterek ofise gerekli malzeme teminini sağlamak,
 • Ofisin düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak,
 • Genel toplantıların (YK, genel üye top. vb.) organizasyonuna yardımcı olmak, katılımcıların otel ve uçak ayarlamalarını yapmak,
 • Dernek ve programlar için belirlenen faaliyetlerin uygulanmasında yol, konaklama, toplantı organizasyonu gibi temel lojistik işleri yapmak.
 1. Finansal Takip
 • Finans koordinatörü ve mali müşavir ile işbirliği içerisinde çalışmak,
 • Derneğin harcamalarının makbuz ve fişlerinin asıllarını toplamak ve ilgili sisteme girişlerini yapmak,
 • Derneğin nakit kasasını tutmak ve harcamaları takip etmek,
 • Bağışların toplanması ve belgelenmesini sağlamak, her türlü ayni ve nakdi bağışın toplanmasından, makbuzlarının hukuka uygun şekilde düzenlenmesinden ve makbuz suretlerinin bağış defterinde saklanmasından sorumlu olmak.

Comments are closed.