Skip to content Skip to footer

Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik için Görsel Havuzu Oluşturuyoruz!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak toplumda cinsel şiddetle ilgili oluşmuş yanlış algı ve inanışların değişmesine ve medya dilinin dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl “Dilimizi Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” adlı bir proje gerçekleştirmiştik. Bu proje çerçevesinde üniversiteler, medya kuruluşları, yeni medya ve sosyal medya çalışanları ile eğitimler düzenlemiştik. Bu yıl da “Öyle Değil Böyle” projesinin bir parçası olarak yine aynı üniversitelerin farklı öğrencileriyle, diğer şehirlerdeki İletişim fakültesi öğrencileriyle ve yerel medya çalışanlarıyla buluştuk ve buluşmaya devam ediyoruz.

Toplumdaki yanlış algı ve inanışların kırılması ve dönüşmesi, iletişim ve dayanışmanın varlığından geçiyor. “Öyle Değil Böyle” projesinin bir parçası olan “Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik ” eğitimlerinin temelinde de bu bakış açısı bulunuyor. Bu niyetle hem medya çalışanlarına hem de iletişim fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik, cinsel şiddet alanında yazılı ve görsel haber dili konusunda farkındalık arttıran, Öyle Değil Böyle Projesi Görsel Üretim Atölyesi adıyla bir atölye gerçekleştirdik. Görsel üretim atölyemizde de “Cinsel Şiddet Alanında Hak temelli Habercilik” eğitimimizden yararlanarak 21- 28- 29 Temmuz tarihlerinde 3 günlük bir modül uyguladık.

Bu modülde birinci gün toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddet ilişkisi, cinsel şiddet alanında kullanılan kavramlar, toplumda doğru bilinen yanlış mitler üzerinde durduk. İkinci gün bir haber yazarken nelere dikkat etmemiz ve hangi görselleri kullanmamamız gerektiğini konuştuk. Üçüncü gün ise doğru mesaj veren görsellere yoğunlaşarak nasıl görsel havuzu oluşturabileceğimiz üzerine düşündük. Buna göre atölye çıktılarından biri farklı fotoğrafçıların arşivlerinden fotoğraflarını kullanmayı isteme, tarama ve uygun görselleri havuz için seçme oldu.

Toplumsal dönüşümde iletişim ve dayanışmanın yadsınamaz etkisini de göz önünde bulundurarak, medya çalışanlarının cinsel şiddet haberlerinde hak temelli habercilik anlayışı ile üretilmiş, doğru mesaj veren, güçlendirici görseller kullanmalarını teşvik etmek amacındayız. Bu sebepten, sizden aşağıdaki kategorilere uygun olarak arşivlerinizden fotoğraflarınızı  12 Ekim 2018 tarihine kadar gulnaz.bingol@gmail.com adresine göndermenizi rica ediyoruz.

Kategoriler:

– Genel plan eylemlerden görüntüler

– Yakın plan lolipop ve döviz çekimleri

– Pankartlar

– Basın açıklamaları fotoğrafları

– Bina fotoğrafları: Hastane, Kampüs, Lise, İlkokul anonim görselleri, Adliye, Savcılık gibi devlet kurumları,

–  Dijital şiddeti vurgulayıcı bilgisayar ve klavye fotoğrafları

info@cinselsiddetlemucadele.org – +90 542 585 39 90